Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW: startują studia Organic Agriculture and Food Production

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: WRiB (art) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2018,8:00 Aktualizacja: 13-06-2018,21:48
A A A

Od 1 października 2018 r. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie uruchamia studia Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności prowadzone w języku angielskim.

Misją studiów jest przekazanie holistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności. Studia te będą prowadzone przez najlepszych specjalistów z różnych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z zagranicy.

Studia licencjackie Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności zostały opracowane zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Nacisk kładzie się na innowacyjne metody nauczania aktywizujące studentów i przygotowujące ich do przyszłej pracy. Studia będą dawały dobre możliwości rozwijania niezbędnych umiejętności i wiedzy w pożądanych specjalnościach.

prof. Dariusz Jaskulski, studenci, Wydział Rolnictwa i Biologii

Strip-till: to wcale nie takie trudne!

Uprawa bezorkowa nie jest już pojęciem obcym dla polskich rolników, jednak z trudem zdobywa kolejnych zwolenników. Wśród technologii bezpłużnych szczególnie ciekawa wydaje się uprawa pasowa zwana z ang. strip-till, do...

Absolwenci mogą znaleźć pracę w całym łańcuchu produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemie kontroli i certyfikacji jak również w różnych firmach związanych z edukacją, rozpowszechnianiem i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Program podzielony jest na sześć semestrów. Składa się zarówno z wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń praktycznych/warsztatów.

Szczegółowa lista przedmiotów:

Pierwszy rok: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Ochrona środowiska, Chemia, Podstawy botaniki, Agrometeorologia, Globalna produkcja żywności, Informatyka, Język obcy, Zrównoważone systemy produkcji żywności, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Agroekologia, Gleboznawstwo, Mikrobiologia gleb i roślin, Fizjologia i ekologiczne żywienie zwierząt, Podstawy biochemii i fizjologii roślin, Wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych, Prawo żywnościowe lub Prawo rolne, Podstawy żywienia człowieka.

Drugi rok: Uprawa gleby, Hodowla roślin i materiał siewny, System kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej, Zarządzanie ochroną roślin w rolnictwie ekologicznym, Odżywianie roślin w systemie ekologicznym, Technologie rolnicze dla rolnictwa ekologicznego, Mikrobiologia żywności, Surowce ekologiczne, Wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych, Ekologiczne gospodarowanie na użytkach zielonych, Ekologiczna uprawa roślin polowych, Ekologiczna uprawa warzyw i owoców, Chwasty i metody ich ograniczania w rolnictwie ekologicznym, Metodologia badań naukowych, Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym, Zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

ściernisko, pole, Sahryń

Badania nad materią organiczną w glebie - mamy powody do dumy

Wpływ różnych systemów uprawy roli i nawożenia roślin na zawartość w glebie lekkich frakcji materii organicznej oraz strukturę gleby  był celem badań pracy doktorskiej mgr Anety Perzanowskiej z Katedry Agronomii, którą 4...

Trzeci rok: Seminarium dyplomowe, Statystyka matematyczna, Organizacja gospodarstw ekologicznych lub Rynki i marketing żywności ekologicznej, Konwersja gospodarstwa na system ekologiczny, Przetwarzanie ekologicznych surowców roślinnych, Bezpieczeństwo i higiena żywności, Ekologiczne aspekty żywności i żywienia, Przetwarzanie ekologicznych surowców pochodzenia zwierzęcego, Międzynarodowe rynki rolne, Zioła w rolnictwie ekologicznym, Przedsiębiorczość w biznesie ekologicznym.

Wymagania:

Certyfikat szkoły średniej. Potwierdzona znajomość języka angielskiego.

Czas trwania: sześć semestrów; początek: 1 października.

Rekrutacja: http://www.sggw.pl/for-candidates/recruitment/1st-degree-studies

Kwalifikacja na podstawie wyników świadectwa szkoły średniej i zainteresowań zawodowych.

Potwierdzona znajomość języka angielskiego.

Liczba dostępnych miejsc: od 35 do 45.

Czesne: dla studentów - Polaków studia są bezpłatne, dla studentów obcokrajowców pierwszy cykl studiów rozpoczynający się w najbliższym roku akademickim - 2018/19 jest bezpłatny dzięki  współfinansowaniu studiów z programu POWER - "Sukces z natury".

studenci WRiB, Wiesław Gryn

Z pługiem czy bez?

Wśród polskich rolników coraz więcej zwolenników zyskuje bezorkowy system uprawy gleby. Czy jest lepszy od tradycyjnej orki? Na to pytanie każdy ma inną odpowiedź. Na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji o...

Główne tematy:

Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Ochrona środowiska, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Agroekologia, Kontrola i system certyfikacji produkcji ekologicznej, Nauki o glebie, Mikrobiologia gleb i roślin, Fizjologia zwierząt i żywienie organiczne, Produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym, Odżywianie roślin w systemie ekologicznym, Ekologiczna produkcja warzyw i owoców, Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym, Technologie rolnicze dla rolnictwa ekologicznego, Konwersja gospodarstwa na system ekologiczny, Przetwórstwo ekologicznych surowców roślinnych, Przetwórstwo ekologicznych surowców zwierzęcych, Bezpieczeństwo i higiena żywności, Ekologiczne aspekty żywności i żywienia, Przedsiębiorczość w biznesie ekologicznym.

Studia licencjackie na kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (Organic Agriculture and Food Production) w SGGW zapewniają możliwość uzyskania wykształcenia w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności i ochrona roślin. W zakresie studiów istnieje również możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Produkcja ekologiczna rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rolnictwa. Co roku zwiększa się powierzchnia upraw ekologicznych, przybywa ekologicznych producentów żywności, a tym samym wzrasta wartość rynku eko-produktów.

Biała Podlaska, modernizacja targowiska w Białej Podlaskiej, żywność ekologiczna, sprzedaż bezpośrednia

Rolnicy będą mogli bez ograniczeń sprzedawać ekologiczną żywność

W Białej Podlaskiej rozpoczęła się modernizacja targowiska miejskiego zlokalizowanego przy alei Tysiąclecia. Dzięki wartej ponad 2 miliony złotych inwestycji, rolnicy z powiatu bialskiego handlujący ekologiczną żywność, będą mieli do tego lepsze...

Według najnowszych oficjalnych danych światowa powierzchnia upraw ekologicznych przekracza 60 mln hektarów, a producentów eko-żywności jest już prawie 3 miliony. Roczny wzrost wartości światowego rynku żywności ekologicznej przekracza 4 mld $. Obecnie wartość tego rynku to prawie 90 mld $. Produkcja ekologiczna stanowi ważną alternatywę dla produkcji żywności konwencjonalnej, stosującej wiele syntetycznych substancji w tym szkodliwe pestycydy.

Produkcję ekologiczną prowadzi się na wszystkich kontynentach, jednak największe obszary upraw ekologicznych znajdują w Oceanii, Europie, Ameryce Łacińskiej i w Azji. W Europie potentatami upraw ekologicznych są Hiszpania, Włochy i Francja. Fakty świadczące o dynamicznym wzroście sugerują, że rynek żywności ekologicznej jest bardzo obiecujący, a edukacja w tym kierunku to dobra inwestycja we własną przyszłość i karierę zawodową.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest również ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej.

Studia licencjackie Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności są przeznaczone dla przyszłych pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w gospodarstwach ekologicznych, w przetwórstwie ekologicznej żywności, w handlu oraz w innych firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) jest największą i najnowocześniejszą uczelnią rolniczą w Polsce. Studiuje na niej około 25 000 studentów. SGGW to tętniący życiem uniwersytet. Możliwe jest tu rozwijanie różnych talentów - w zakresie sportu, muzyki, tańca, naukowych pasji. Kampus jest nowoczesny i dobrze zorganizowany. Życie społeczne w SGGW jest również bardzo intensywne - to tu zdobywa się wielu przyjaciół na całe życie.

e-mail: oafp.wuls@gmail.com, oafp@sggw.pl

fb: https://www.facebook.com/oafp.wuls/

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie