Ursus liczy na pozytywną opinię biegłego rewidenta do raportu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2018,8:45 Aktualizacja: 07-05-2018,10:20
A A A

Ursus liczy, że w połowie tygodnia otrzyma pozytywną opinie biegłego rewidenta do rocznego raportu skonsolidowanego spółki - poinformował Mariusz Lewandowski, rzecznik prasowy firmy.

- Liczymy, że uzyskamy pozytywną opinię audytora odnośnie rocznego raportu skonsolidowanego za 2017 r. Opóźnienie jest wynikiem błędów powstałych przy konsolidacji systemów komputerowych powstałych przy łączeniu spółek zależnych. Cały czas informowaliśmy KNF przez system ESPI o naszych problemach - powiedział.

Ursus Bus, Karol Zarajczyk, produkcja autobusów, Ursus

Ursus dostał solidne wsparcie

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wsparcia finansowego spółce Ursus Bus w zakresie bieżącej działalności, czyli produkcji autobusów. Łączna wartość umowy kredytowej wyniosła 108 milionów złotych. 9 marca BGK podpisał z Ursus...

- Warto zaznaczyć, że konsolidacja spółek dystrybucyjnych w jedną spółkę pod nazwą Ursus Dystrybucja miała miejsce w grudniu 2017 r., co niestety wydłużyło czas związany z konsolidacją sprawozdań finansowych spółek ze względu na konieczność integracji systemów operacyjnych, na których poszczególne spółki działały - dodał rzecznik.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia od piątku obrotu akcjami czterech spółek, w tym Ursusa. Powodem wniosku jest, jak zaznacza komunikat, nieprzekazanie przez spółki do publicznej wiadomości, w terminie określonym przepisami prawa, "raportów rocznych za rok obrotowy 2017 lub nieprzekazanie kompletnych raportów rocznych za rok obrotowy 2017, czyli niezawierających sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta".

KNF przypomniała w komunikacie, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

"Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym" - informuje KNF.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt