Syngenta z myślą o rolnikach i przyrodzie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
20-04-2019,14:05 Aktualizacja: 20-04-2019,15:38
A A A
W odpowiedzi na narastające problemy rolników oraz na zmieniającą się opinię społeczeństwa na temat rolnictwa, firma Syngenta zapowiedziała, że przyspieszy wprowadzanie innowacji. 
 
- Obecnie rolnicy zmagają się z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, erozja gleby czy ograniczanie różnorodności biologicznej. Zmieniają się także oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie - powiedziała Alexandra Brand, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Syngenta. 
 
Syngenta Polska, konferencja prasowa firmy Syngenta, środki ochrony roślin, agrobiznes, uprawa

Sprawdzone rozwiązania i nowe produkty od firmy Syngenta w 2019 roku

Ubiegły rok, ze względu na suszę, był trudnym czasem zarówno dla rolników, jak także producentów środków ochrony roślin. Wszystkie firmy obecne na polskim rynku zanotowała spadki sprzedaży, jednak nie w każdym przypadku...
- Stąd istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron - rolników, konsumentów i środowiska - dodała. 
 
Firma wydała ten komunikat po ponad 150 sesjach konsultacyjnych zorganizowanych na całym świecie, w celu zebrania szerokiego spektrum opinii. Pozwoliły one lepiej zrozumieć oczekiwania społeczeństwa i rolników oraz pojmowanie koncepcji zrównoważonego rolnictwa przez poszczególne grupy.
 
W ramach nowego podejścia, Syngenta zamierza dalej doskonalić metody uprawy i ochrony roślin oraz poszukiwać rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.
 
Prace będą koncentrowały się na trzech obszarach:
 
1. Innowacje kierowane potrzebami społeczeństwa i przyrody. 
Opinia społeczna i potrzeby środowiska naturalnego - obok zaspakajania potrzeb rolników - będą coraz częściej pojawiały się jako czynniki kształtujące innowacje. Nowe produkty będą opracowywane z uwzględnieniem zewnętrznie weryfikowanych zasad zrównoważonego rozwoju.
 
mak, rzepak, pole

Syngenta walczy z odpornością chwastów na herbicydy w ramach projektu Biostrateg

Problem powstawania odporności na herbicydy to zagadnienie, które firma bada od wielu lat. W trzeciej edycji konkursu ogłoszonego w ramach programu Biostrateg pozytywną ocenę i finansowanie zdobył projekt „Strategia przeciwdziałania...
2. Dążenie do obniżania pozostałości środków ochrony roślin w uprawach i środowisku. 
Koncern podkreśla, że dba o bezpieczeństwo swoich produktów podlegających ścisłym regulacjom oraz rozumie ich rolę w ochronie jakości i bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie, wsłuchując się w opinie partnerów będzie z nimi współpracować w zakresie dalszego ograniczania pozostałości w uprawach, bez uszczerbku dla produktywności, a także w celu poprawy stanu gleby oraz zapobiegania jej erozji. 
 
3. Inwestycje z myślą o potrzebach rolników i przyrody. 
Syngenta - wspólnie z rolnikami, środowiskiem akademickim i ekologami - będzie pracować nad rozwiązaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma będzie też w przejrzysty sposób informować o efektach tych inwestycji, w dziedzinie badań i rozwoju.
 
Kolejne etapy działań będą polegały m.in. na dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami, które prowadzone będą w kierunku formułowania wyraźnych celów i opracowywania miar ich realizacji, w poszczególnych obszarach. Stosowne komunikaty zostaną opublikowane jeszcze w tym roku. 
 
Jednocześnie trwają prace nad szczegółowymi wnioskami z odbytych sesji konsultacyjnych na potrzeby kolejnej edycji The Good Growth Plan w 2020 r. W szóstym roku obowiązywania planu, realizacja wszystkich przyjętych zobowiązań jest zaawansowana i przebiega zgodnie z harmonogramem.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej