Rolnicy coraz chętniej kupują polisy chroniące mienie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2015,12:15 Aktualizacja: 24-06-2015,13:23
A A A

Lato to dla rolników czas wzmożonych prac z wykorzystaniem drogiego sprzętu. Warto zadbać o jego ubezpieczenie bowiem zniszczenie mienia przez ogień lub grad wcale nie należy do rzadkości.

Ubezpieczenie mienia ruchomego to atrakcyjna polisa, która pozwala na ochronę całego mienia w gospodarstwie np. zmagazynowanych pasz, nawozów, narzędzi, opakowań, maszyn, ruchomości domowych czy zwierząt.

Podstawowa ochrona działa w razie szkód spowodowanych m.in. przez ogień, huragan, powódź, grad, śnieg, uderzenie pioruna, eksplozję, a nawet obsunięcie się ziemi. PZU odpowiada też za szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem wymienionych zdarzeń oraz za porażenie prądem zwierząt gospodarskich.

Podstawowa ochrona sprzętu rolniczego będzie obowiązywała zarówno na terenie gospodarstwa należącego do ubezpieczonego i innych gospodarstw, w których sprzęt był wykorzystywany nieodpłatnie w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Klientom, którzy chcą szerszej ochrony, PZU oferuje ubezpieczenie ryzyk dodatkowych w postaci:

  • kradzieży z włamaniem i rabunku ruchomości domowych
  • następstw szkód wodno-kanalizacyjnych w mieniu ruchomym oraz stałych elementach budynku mieszkalnego
  • przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi w aparatach i innych urządzeniach elektrycznych
  • kradzieży z włamaniem sprzętu rolniczego i zwierząt gospodarskich

Warunkiem ubezpieczenia ryzyka kradzieży jest odpowiednie zabezpieczenie mienia. Wysokość składki zależy od grupy mienia i zakresu ryzyk. W wariancie podstawowym przy ubezpieczeniu łącznie wszystkich grup składka wynosi kilkadziesiąt złotych przy kilkunastotysięcznej wartości ubezpieczenia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement