Państwowe spółki inwestują w farmę fotowoltaiczną

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2019,19:40 Aktualizacja: 20-05-2019,19:56
A A A

Spółka PGE Energia Odnawialna podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej.

Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh - realizowana najprawdopodobniej poza systemem aukcyjnym - powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

oze, energia z wiatru, Orlen, energetyka wiatrowa

Orlen chce zawładnąć Bałtykiem. Duże inwestycje w energetykę wiatrową

Należąca do Grupy Orlen spółka Baltic Power bada warunki środowiskowe i wietrzność na obszarze posiadanej koncesji na Morzu Bałtyckim. W tym celu w centralnej części koncesji,  zlokalizowanej na wysokości latarni morskiej w Stilo, około...
Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego.

- Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Grupa Azoty Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach - mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Projekt realizowany z największą w kraju grupą chemiczną wpisuje się w Program PV GK PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW z energii słonecznej.

PGE Energia Odnawialna jest liderem segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce. - Mamy największy udział w wytwarzaniu energii elektrycznej z elektrowni wodnych i wiatrowych. Teraz chcemy zbudować podobną pozycję również w branży fotowoltaicznej - podkreśla Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

systemy fotowoltaiczne, energia słoneczna, oze, instalacje oze, zielone certyfikaty

Fotowoltaika ma się intensywnie rozwijać

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2018 roku - według Agencji Rynku Energii - niemal podwoiła się w skali roku do 557 MW. W ostatnich latach obserwowany jest intensywny rozwój mikroinstalacji...
W kręgu zainteresowania spółki są tereny niewykorzystywane w działalności Grupy Kapitałowej PGE oraz takie jak w Osieku, gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji.

- Jesteśmy firmą, w której szczególną uwagę przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną środowiska. Współpraca z PGE Energia Odnawialna, liderem OZE w Polsce pomoże nam zmniejszyć znacząco tzw. ślad węglowy, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z naszej działalności. Ponadto projekt ten pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, dzięki niższym przewidywalnym kosztom energii, ale będzie też istotny dla regionu z uwagi na dodatkowe wpływy podatkowe gminy - zaznacza Trajan Szuladziński, prezes GA Siarkopol.

W ramach współpracy Grupa PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania GA Siarkopolu lub jako zapasowe źródło zasilania.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej