Nowe rozwiązanie w ochronie rzepaku przed chorobami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. Grzegorz Lemańczyk, (zac) | redakcja@agropolska.pl
01-01-2015,11:40 Aktualizacja: 01-01-2015,11:53
A A A

Już wiosną tego roku, do ochrony rzepaku przed chorobami okresu kwitnienia będzie można zastosować całkiem nowy preparat - Symetra 325 SC.

Jest to wyjątkowo skuteczny fungicyd zarejestrowany przez firmę Syngenta w rzepaku przeciwko zgniliźnie twardzikowej (Sclerotinia sclerotiorum).

Ponadto w licznych badaniach wykazano jego doskonałe działanie ochronne przed czernią krzyżowych (Alternaria brassicae), suchą zgnilizną kapustnych (Phoma lingam) oraz dobre w przypadku szarej pleśni (Botrytis cinerea).

Fungicyd Symetra 325 SC stosuje się jednokrotnie w okresie wegetacji, w zalecanej, jak również maksymalnej dawce wynoszącej 1,0 l/ha. Jest to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przemieszczający się w roślinie systemicznie i translaminarnie.

Preparat działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych, a najlepiej stosować go od początku do pełni kwitnienia/opadania pierwszych płatków (BBCH 61-65).

Co ważne, fungicyd ten można bezpiecznie stosować łącznie ze wszystkimi insektycydami, zarejestrowanymi na okres kwitnienia. Po zastosowaniu Symetra 325 SC można uprawiać wszystkie gatunki roślin, również w przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku.

Ponadto połączenie dwóch niezawodnych substancji o różnych mechanizmach działania idealne zapobiega uodpornianiu się patogenów.

Zastosowanie Symetra 325 SC zapewnia uzyskanie istotnej zwyżki plonu nasion, średnio wynoszącej 2,8 dt/ha, a także zwiększa zawartość tłuszczu w nasionach. Nawet w sytuacji braku porażenia przez Sclerotinia sclerotiorum osiąga się wzrost plonu rzędu 5-10 proc., gdyż preparat ten zwiększa elastyczność łuszczyn, zapobiegając ich pękaniu, a tym samym osypywaniu się nasion przed zbiorem.Symetra 325 SC jest całkiem nowym produktem opartym na dwóch wyjątkowych, wzajemnie uzupełniających się substancjach czynnych: izopirazam (125 g/l) i azoksystrobina (200 g/l). Azoksystrobina to substancja już sprawdzona, posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku, z powodzeniem stosowana w ochronie przed chorobami wielu gatunków roślin.

Nowością jest izopirazam będący substancją z grupy SDHI (inhibitory enzymu dehydrogenazy bursztynianowej) a chemicznie należący do grupy karboksyamidów pirazolu.

Swoją wyjątkową skuteczność izopyrazam zawdzięcza specyficznej budowie chemicznej, tj. posiadaniu dwóch pierścieni (pirazolu i benzonorbornanu). Pierścień pirazolu zapewnia szerokie spektrum zwalczanych chorób.

Natomiast pierścień benzonorbornanu powoduje powstawanie mocnych wiązań w warstwie woskowej na powierzchni rośliny, a jednocześnie podwyższa zdolności reakcji izopirazamu z patogenem (technologia duosafe - podwójnego wiązania).

Izopirazam po zastosowaniu staje się bardzo szybko odporny na zmywanie przez deszcz oraz fotostabilny i daje wielotygodniowe, trwałe działanie w ochronie przed chorobami. Część substancji czynnej przedostaje się do tkanek liścia, głównie ksylemu, umożliwiając zniszczenie patogena znajdującego się wewnątrz tkanek rośliny.

Podwójne wiązanie substancji - na liściu i w patogenie sprawiają, że izopirazam nie tylko zapobiega infekcji na powierzchni rośliny, ale dodatkowo hamuje ewentualny rozwój grzyba w roślinie.

Zastosowanie izopirazamu, innowacyjnej substancji czynnej, w połączeniu z azoksystrobiną, również doskonałą substancją, ustanawia nowe standardy w zwalczaniu chorób w rzepaku. Stosunkowo wolny rozkład substancji aktywnych powoduje długotrwałe i intensywne działanie na choroby.

Symetra 325 SC stanowi nowy oręż w walce z chorobami rzepaku gwarantujący równomierną i skuteczną barierę ochronną na powierzchni i wewnątrz tkanek roślin nawet do 6 tygodni od zastosowania.

* dr hab. Grzegorz Lemańczyk, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021