Nie będzie wypłaty zysku w Krajowej Spółce Cukrowej S.A.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KSC (art) | redakcja@agropolska.pl
06-04-2017,6:50 Aktualizacja: 09-04-2017,9:05
A A A

Taką decyzję podjęło 31 marca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., które zdecydowało, że cały zysk za rok obrotowy 2015/2016 trafi na kapitał zapasowy spółki. Chodzi o kwotę blisko 236 mln zł. Jest to cały zysk netto za rok obrotowy liczony od 1 października 2015 do 30 września 2016 r.  

Jest to dobra decyzja w obliczu zniesienia limitów produkcji cukru w tym roku i związanej z tym dużej niepewności co do rozwoju dalszej sytuacji na rynku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zatwierdziło, w drodze stosownych uchwał, sprawozdanie Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.

Zatwierdzone zostało także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy 2015/2016.

Na początku roku Agencja Nieruchomości Rolnych skorzystała z prawa pierwokupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej oferowanych przez dwie firmy z Białej Podlaskiej spółce zarejestrowanej na Cyprze. Odkupiła od nich ponad 51 mln akcji, co stanowi prawie 5,2 proc. wszystkich akcji spółki, a około jednej czwartej będących w posiadaniu uprawionych pracowników i plantatorów oraz ich spadkobierców.

W opinii ekspertów z branży próba wyprowadzenia akcji na Cypr mogła mieć na celu późniejsze jej odsprzedanie zagranicznemu inwestorowi. Mógł być tym zainteresowany jeden z niemieckich producentów cukru.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement