Łatwiejsze i szybsze dozowanie środków ochrony roślin z easyconnect

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2019,14:35 Aktualizacja: 15-10-2019,15:29
A A A
Firma ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm i Syngenta łączą siły w celu dalszej poprawy sposobu obchodzenia się ze środkami ochrony roślin w Europie, poprzez promowanie technologii zamkniętego systemu transferowego (CTS). 
 
Obecnie każda z firm testuje w wybranych krajach system CTS o nazwie easyconnect pod kątem korzyści dla operatorów, rolników i środowiska.
 
System easyconnect (z ang. łatwe połączenie) składa się z dwóch elementów: z unikatowej nakrętki zamontowanej wcześniej na opakowaniach oraz z łącznika, które razem tworzą system CTS. Planuje się, że do 2021/2022 r. (norma branżowa IS 63) szeroka gama opakowań zostanie wyposażona w wystandaryzowaną, wstępnie zamontowaną nakrętkę, a następnie wprowadzona na rynek duński, niemiecki, francuski, holenderski i brytyjski, a w kolejnych latach również na pozostałe rynki europejskie.
 
środki ochrony roślin, pestycydy, rolnictwo, PIORiN, kontrola ŚOR

Środki ochrony roślin pod kontrolą. Znamy najnowsze dane

Ponad 6,5 tysiąca kontroli obrotu środkami ochrony roślin i ok. 23,5 tysiąca kontroli stosowania środków ochrony roślin w Polsce przeprowadzono w 2017 roku. Nieprawidłowości stwierdzono w 7 proc. z nich. Chodziło o oferowanie środków...
- System CTS, taki jak easyconnect, umożliwia bezpośrednie przelewanie środków ochrony roślin z oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza oraz dokładny pomiar objętości przelewanej substancji chemicznej. Znacząco zmniejsza to narażenie operatora i ryzyko dla środowiska związane z rozpryskiem lub rozlaniem środka - wyjaśnia Livio Tedeschi, senior vice president agricultural solutions EMEA and CIS, BASF SE.
 
- Wprowadzenie systemu CTS dla szerokiej gamy produktów przyniesie wymierne korzyści dla środowiska naturalnego poprzez znaczne zmniejszenie ryzyka rozlania się produktów podczas pracy z nimi. Dodatkowa korzyść, to zintegrowany system płuczący, który ułatwia mycie i płukanie opakowań - mówi Xavier Leprince, head of business sustainability EAME w firmie Syngenta. 
 
- Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie podnoszeniem wydajności gospodarstw. W celu wydłużenia czasu spędzanego na polu podczas dni sprzyjających opryskom, operatorzy opryskiwaczy pragną skrócić czas ich napełniania, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. CTS, a w szczególności system easyconnect, pomoże im w tym. Jesteśmy przekonani, że rolnicy odnajdą w nim korzyść - zaznacza Louise Brinkworth, product stewardship manager Northern Europe, Corteva Agriscience.
 

Środki ochrony roślin: Polska europejskim liderem

Polska jest jednym z europejskich krajów z najbardziej efektywnym systemem zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin. Podczas międzynarodowego spotkania branżowego w Niemczech, przedstawiciele organizacji krajowych i...
- To istotna korzyść dla rolnika, kiedy system CTS jest łatwy w obsłudze - dodaje Bertrand Lombard, vice president, ADAMA South Europe. - Technologia easyconnect pozwala ograniczyć przenoszenie pojemników ze środkami ochrony roślin, a tym samym zminimalizować kontakt z produktem. 
 
- Będziemy zachwyceni, widząc, że rolnicy zaczynają stosować system CTS. Dlatego też pięciu największych potentatów w branży podejmuje obecnie kolejny krok w kierunku niezależnego przetestowania systemu easyconnect w szerszym zakresie i ciągłego doskonalenia sposobu obchodzenia się ze środkami ochrony roślin - mówi Karina von Detten, head of portfolio solutions EuMEA w firmie Nufarm.
 
Opracowany przez BASF we współpracy z zewnętrznymi producentami sprzętu system easyconnect jest intensywnie testowany w gospodarstwach rolnych - w wybranych krajach - od 2015 r. W oparciu o opinie rolników, system jest stale udoskonalany w zakresie obsługi i osiąganej prędkości, co sprawia, że napełnianie jest szybsze niż przy użyciu powszechnie stosowanego zbiornika indukcyjnego.
 
Kolejni potentaci z branży agrochemicznej, producenci sprzętu lub inne podmioty zainteresowane wprowadzeniem systemu easyconnect w wyżej wymienionych krajach, proszeni są o kontakt z jedną z pięciu firm, w celu uzyskania dodatkowych informacji.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów