GK Gobarto przedstawia kolejne finansowe sprawozdanie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2019,10:25 Aktualizacja: 20-05-2019,10:33
A A A

W pierwszym kwartale 2019 roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości ponad 500 mln zł. Zysk EBITDA (powiększony o amortyzację) wyniósł 22,74 mln zł.

Najlepszy wynik w grupie zanotował segment "Mięso i wędliny" reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Przychody wyniosły 401,73 mln zł. Zysk operacyjny osiągnął wartość 6,87 mln zł, natomiast EBITDA 11,52 mln zł.

Gobarto 500, tuczarnia, Cedrob, trzoda chlewna

Dwie chlewnie w programie Gobarto 500 powstały w Pszczółczynie

Gobarto 500 jest to program, którego głównym celem jest integracja tuczu oraz odbudowa polskiego pogłowia trzody chlewnej. Dołączyli do niego rolnicy z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy wybudowali dwie nowe chlewnie...

Żaden z trzech pozostałych, głównych segmentów działalności GK ("Przetwórstwo", "Trzoda Chlewna", "Zboża") nie odnotował straty w omawianym okresie.

Dzięki możliwości wdrożenia standardu MSSF 16 (Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej), po raz pierwszy GK Gobarto ujęła w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania, wynikające z długoterminowych umów leasingu operacyjnego, najmu bądź dzierżawy (umowy głównie dotyczą działek, gruntów, nieruchomości, wózków widłowych) oraz posiadanych praw z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

Spowodowało to wzrost aktywów trwałych i zobowiązań finansowych o 20,98 mln zł oraz zysku EBITDA o 0,5 mln zł.

- W pierwszym kwartale roku wypracowaliśmy zysk we wszystkich kluczowych obszarach działalności Gobarto. Rosnące ceny żywca wieprzowego na niemieckiej giełdzie ZMP sprawiają, że produkcja trzody chlewnej ponownie zaczyna być opłacalna - mówi Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

- Utrzymujący się w kolejnych tygodniach trend wzrostowy powinien przełożyć się na poprawę wyników w segmencie "Trzody chlewnej" w następnych kwartałach. Z kolei coraz lepsza kondycja segmentu "Przetwórstwa" to efekt zakończonego procesu restrukturyzacji oraz integracji przejętych aktywów z pozostałą sferą działalności Grupy Gobarto - dodał.  

Podejmowane działania przez GK Gobarto spięte są klamrą nowej strategii rozwoju na lata 2019-2024, opierającej się m.in. na wzmocnieniu dotychczasowej pozycji jednego z liderów w obszarze produkcji mięsa czerwonego oraz inwestowaniu w nowe fermy zarodowe, zapewniające zaopatrzenie dla powstających w ramach programy Gobarto 500 chlewni.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej