Energia elektryczna i cieplna z odpadów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-02-2016,9:15 Aktualizacja: 10-02-2016,9:34
A A A

9 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, w którym, dzięki termicznemu unieszkodliwianiu odpadów, będzie produkowana energia elektryczna i cieplna.

Wykonawca instalacji podkreśla, że inwestycja jest przyjazna dla środowiska. Jest elementem powstającego nowoczesnego systemu gospodarki odpadami obejmującego również wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów i budowę sortowni na składowisku w Hryniewiczach.

Budowa ZUOK to największa inwestycja w województwie podlaskim w ostatnich latach.

Energia zamiast śmieci. Na terenie byłego wysypiska powstała farma PV

W piątek 15 maja oficjalne produkcję energii rozpocznie pierwsza w gminie Ustronie Morskie (województwo zachodniopomorskie) elektrownia słoneczna. Farma powstała na terenie dawnego gminnego wysypiska śmieci. Elektrownia w miejscowości...
Białystok należy do pierwszych miast w Polsce, którego władze poważnie potraktowały problem dostosowania gospodarki odpadami do europejskich przepisów. Unijna polityka zakłada maksymalne ograniczenie ilości odpadów składowanych w tradycyjny sposób.

W 2010 roku powierzono spółce miejskiej "Lech" realizację projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej", którego najważniejszym zadaniem była budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo będzie też zarządzać nowo powstałym obiektem.

Budowę zrealizowało konsorcjum firm: Budimex SA (lider konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares SA. Umowa przewidywała najpierw zaprojektowanie instalacji, a następnie budowę, która trwała 751 dni. Uczestniczyło w niej w sumie 2000 osób. W okresie najbardziej intensywnych prac montażowych, na placu budowy było codziennie 457 osób.

31 grudnia 2015 r., zgodnie z umową, nastąpiło przejęcie obiektu przez spółkę "Lech" od wykonawcy.

Rewolucja śmieciowa tylko na papierze. Niewiele się zmieniło

Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu dzikich wysypisk, których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie...
– Budowa ZUOK w Białymstoku w rekordowo krótkim czasie i wypełnienie wszystkich parametrów gwarantowanych, potwierdzają odpowiedzialne i skuteczne podejście Budimeksu do realizacji inwestycji w sektorze energetycznym – mówi Piotr Świecki, dyrektor budownictwa energetycznego i przemysłowego w Budimeksie. – Dzięki temu projektowi rozbudowaliśmy swoje kompetencje. Naszym długofalowym celem jest silna pozycja Budimeksu jako firmy EPC (Engineering, Procurement and Construction)  w szeroko rozumianym sektorze energetycznym – dodaje.

Całkowity koszt projektu  "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" wynosi 393 mln zł netto, z czego budowa ZUOK w Białymstoku – 333 mln zł.

Na realizację całego projektu  spółka "Lech" pozyskała 210 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Spójności,  w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

164 mln zł pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Energia elektryczna i cieplna z odpadów

ZUOK jest w stanie przetworzyć 15,5 tony odpadów przez godzinę, a więc do 372 ton w ciągu doby. Przez rok może być unieszkodliwianych termicznie do 120 tys. ton odpadów komunalnych.

Sukcesywnie znikają nieczynne składowiska śmieci

Z terenów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim zaczęły znikać nieczynne składowiska śmieci. Zrekultywowane grunty zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. To efekt projektu, który realizuje Urząd...
Dzięki zastosowanej technologii możliwe będzie wytworzenie rocznie ok. 38 tys. MWh energii elektrycznej oraz ok. 360 tys. GJ energii cieplnej, która trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej i będzie wykorzystywana na potrzeby własne. Taka ilość energii elektrycznej może zasilić około 16 tys. gospodarstw domowych, a energii cieplnej ogrzać zimą około 875 domów jednorodzinnych.

Do ZUOK mają trafiać zmieszane odpady komunalne z Białegostoku oraz dziewięciu sąsiadujących gmin. Zakłada się też przyjmowanie pozostałości pochodzących z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być one składowane. Pierwsze transporty odpadów przyjechały do obiektu pod koniec września, gdy wykonawca rozpoczął tzw. gorący rozruch instalacji.

ZUOK w Białymstoku jest jednym z pierwszych oddanych do eksploatacji w Polsce i jako pierwszy w kraju otrzymał koncesję na użytkowanie. Podobne instalacje zostały uruchomione w Bydgoszczy i Koninie.

W tym roku gotowe mają być w Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. W Europie Zachodniej funkcjonuje ok. 400 spalarni odpadów.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w liczbach:

    120 tysięcy ton – tyle odpadów komunalnych może spalić rocznie ZUOK w Białymstoku
    360 tysięcy GJ – energii cieplnej może wyprodukować rocznie ZUOK
    38 tysięcy MWh – energii elektrycznej może wyprodukować rocznie ZUOK
    3,3 hektara – powierzchnia terenu zajmowanego przez zakład
    43 metry – wysokość budynku, w którym znajduje się kocioł
    50 metrów – wysokość komina
    37 metrów - wysokość kotła

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt