Nadchodzące wydarzenia

III Konferencja Naukowa pt. "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" w Krzyżowej 2018

Data rozpoczęcia: 2018-03-20
Data zakończenia: 2018-03-21
Miejscowość: Krzyżowa
Organizator: IKF Idea Knowledge Future
Województwo: dolnośląskie

IKF Idea Knowledge Future zaprasza 20-21 marca 2018 roku na III Międzynarodową Konferencję Naukową "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", która odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a także produkcji zdrowej żywności. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane produkcją zwierzęcą, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną sytuacją rolnictwa w Europie. Ważnym tematem jest również agroenergetyka, możliwości wykorzystania biogazu, biopaliw oraz energii słonecznej i wiatrowej. Organizowana konferencja pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy zarówno naukowej pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi jak również przedsiębiorcami prywatnymi, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Każda konferencja to okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych, oraz nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni.

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z przedstawionymi poniżej zagadnieniami:

 • agroekologia
 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • perspektywy rozwoju rolnictwa
 • przechowalnictwo płodów rolnych
 • przetwórstwo płodów rolnych
 • inżynieria rolnicza
 • rolnictwo precyzyjne
 • agromechatronika
 • agrofizyka
 • agroenergetyka
 • współczesne rolnictwo

Rejestracja oraz więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.konferencja-rolnictwo.pl