Żywność ma być "śledzona" w całym łańcuchu dostaw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2021,14:30 Aktualizacja: 13-05-2021,14:33
A A A

Zawarto porozumienie w sprawie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz realizacji pilotażowego projektu "Paszportyzacja polskiej żywności" między organizacjami branżowymi a ministerstwem rolnictwa i KOWR.

Jak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, rozpoczyna to ważny etap dla projektu, jakim będzie podjęcie skoordynowanych działań z udziałem organizacji branżowych. Chodzi o wypracowanie optymalnego rozwiązania do śledzenia informacji o pochodzeniu produktu żywnościowego.

Ryszard Bartosik, Andrzej Romaniuk , ijhars, kontrola jakości żywności

Jakość żywności pod nadzorem jednej inspekcji

Konsolidacja nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zwiększyła efektywność kontroli. W 2020 r. sprawdzono 1,7 tys. podmiotów. - Po blisko rocznym funkcjonowaniu zwiększonego zakresu działania Inspekcji Jakości...

List intencyjny rozpoczynający prace nad projektem "Paszportyzacja polskiej żywności" rozstał podpisany pod koniec stycznia. Przewiduje budowę cyfrowego systemu umożliwiającego m.in. śledzenie informacji o produktach w łańcuchu dostaw - "od pola do stołu”.

"Projekt ma istotne znaczenie dla uczestników łańcucha żywnościowego w Polsce, którzy w coraz większym stopniu są przekonani o celowości wdrażania innowacyjnych rozwiązań zmierzających do zwiększenia efektywności pozyskiwania i przepływu informacji o produkcie" - podkreślono w komunikacie. Zwłaszcza dotyczy to organizacji branżowych rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny.

"Ich doświadczenie o funkcjonowaniu rynków pozwoli na przetestowanie praktycznych możliwości monitorowania łańcucha dostaw, gdyż od pomyślnego przebiegu fazy pilotażowej będą zależały kolejne działania, które mają doprowadzić do wprowadzenia na rynku krajowym systemu, gwarantującego efektywne śledzenie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw" - wyjaśnił KOWR.

Stronami porozumienia są organizacje branżowe działające na rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny: Polska Federacja Ziemniaka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym oraz ministerstwo rolnictwa i KOWR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj