Zamienili osady ściekowe w organiczny nawóz

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marek Błoński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-06-2021,15:10 Aktualizacja: 24-06-2021,14:45
A A A

Osady powstające w procesach oczyszczania ścieków mogą być bezpiecznym i skutecznym nawozem, który - w postaci granulatu - może też wspomagać uprawę roślin i być materiałem glebotwórczym - wskazują twórcy innowacyjnej technologii opracowanej w Głównym Instytucie Górnictwa.

Opracowane w katowickim GIG rozwiązanie, polegające na otrzymywaniu nawozu organicznego z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, zostało nagrodzone Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club.

Ustawa o nawozach i nawożeniu, mocznik w formie granulowanej, PZPRZ, Stanisław Kacperczyk,

Od sierpnia zmiany w nawożeniu. Producenci zbóż mają wątpliwości

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazał Grzegorzowi Pudzie, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi stanowisko w sprawie inhibitorów nitryfikacji. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o nawozach i nawożeniu, od 1 sierpnia nie...

- Nagrodzona technologia wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i stanowi dobry przykład, jak radzić sobie z odpadami komunalnymi - oceniła dr Sylwia Jarosławska-Sobór, rzeczniczka GIG.

Medal Europejski to ogólnopolski konkurs organizowany pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli, podczas którego wyróżniane są wyroby i usługi na najwyższym, europejskim poziomie.

- Medal to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej" - wyjaśniła przedstawicielka katowickiego Instytutu.

Eksperci szacują, że w polskich oczyszczalniach ścieków powstaje rocznie nawet ok. 600-800 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Obecne przepisy zabraniają ich składowania - osady są m.in. wykorzystywane w cementowniach, spalane, a także kompostowane. Zaledwie niewielka ich część służy np. do produkcji nawozów.

Szybka Ścieżka Agrotech, innowacje w rolnictwie, Program Inteligentny Rozwój, Małgorzata Jarosińska-Jedynak

100 milionów dla firm opracowujących innowacje w rolnictwie

100 mln zł trafi do polskich firm pracujących nad nowymi technologiami w rolnictwie w ramach zakończonego naboru wniosków w konkursie Szybka Ścieżka "Agrotech" - podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wybrane do...

Mimo obowiązku zagospodarowania osadów, najczęściej są traktowane jako odpady. Naukowcy z GIG przekonują natomiast, że przy zastosowaniu odpowiednich technologii, można je zamienić w produkt w postaci bezpiecznego i skutecznego nawozu, możliwego do powszechnego stosowania.

Opracowana w GIG technologia otrzymywania nawozu organicznego z ustabilizowanych osadów ściekowych pozwala na uzyskanie wielu produktów: nawozu organicznego, nawozu mineralno-organicznego, środka wspomagającego uprawę roślin oraz materiału glebotwórczego.

Uzyskanie nawozu jest możliwe dzięki precyzyjnemu wymieszaniu komponentów i doprowadzeniu materiału do formy trwałego granulatu o uziarnieniu 1-6 mm. Takie granulaty - według specjalistów z GIG - charakteryzują się dobrymi właściwościami nawozowymi i glebotwórczymi.

- Wysoka zawartość materii organicznej pozytywnie wpływa na procesy powstawania próchnicy w glebie. Produkt charakteryzuje się również właściwościami odkwaszającymi i mikroretencją wody w glebie - wskazuje Jarosławska-Sobór.

Granulat rozprowadza się np. przy pomocy rozsiewaczy i siewników. Opracowane w GIG rozwiązania zostały już opatentowane.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj