Wymagali od rolników dostaw mimo suszy. UOKiK nałożył dotkliwą karę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2022,11:15 Aktualizacja: 18-05-2022,11:22
A A A

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK nałożył ponad 2 mln zł kary na spółkę Cefetra Polska, która zajmuje się handlem zbożem. Przedsiębiorca wymagał od rolników całości zakontraktowanych dostaw, także w sytuacjach uniemożliwiających ich realizację np. z powodu suszy.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że przedsiębiorca wymagał od kontrahentów dostaw w umówionych ilościach także wówczas, gdy ze względu na skutki siły wyższej i z przyczyn niezależnych od rolników nie byli w stanie zrealizować zobowiązań. W niektórych przypadkach straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa dostawcy" - podał Urząd.

UOKiK, mleczarnie, dostawcy mleka, spółdzielnie mleczarskie, mleko, skup mleka, przewaga kontraktowa, cena mleka

UOKiK sprawdza umowy spółdzielni mleczarskich z rolnikami

Prezes UOKiK sprawdza, czy umowy spółdzielni mleczarskich są zgodne z przepisami dotyczącymi nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. UOKiK informuje, że możliwość zbadania relacji pomiędzy spółdzielnią mleczarską a jej...

Jak wskazał UOKiK, Cefetra Polska dla wykazania wystąpienia siły wyższej wymagała od rolnika przedstawienia dokumentów potwierdzających wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze, na którym prowadzi działalność.

"Należy przy tym zaznaczyć, że rolnik nie ma wpływu na ogłoszenie takiego stanu i nie był nigdy w Polsce wprowadzony" - wyjaśnił Urząd.

Dodatkowo - jak dodał Urząd - spółka wymagała wykazania "bardzo wysokiego" zakresu strat w gospodarstwie dostawcy, co w praktyce uniemożliwiało mu zwolnienie się z obowiązku świadczenia, a w konsekwencji prowadziło do dochodzenia przez Cefetra Polska kar umownych oraz kosztów związanych z dokonanym przez spółkę zakupem od innego podmiotu.

"Podmioty, które umawiają się na dostawy produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, powinny przewidywać możliwość zwolnienia rolnika z części lub całości dostaw w przypadku wystąpienia okoliczności, na które nie ma on wpływu i nie może zapobiec ich skutkom" - tłumaczy Urząd.

Spółka Farma Mleka, UOKiK, hodowcy bydła, krowy mleczne, krowy, bydło, stado krów, ARiMR, tajemniczy klient

UOKiK: konsumenci byli wprowadzani w błąd

Hodowcy bydła byli informowani, że za pożyczenie pieniędzy spółce na zakup bydła mlecznego, zarobią do 16% rocznie. Jak informuje UOKiK, zostali oni wprowadzani w błąd. Firmie grozi kara do 10% rocznego obrotu, a jej prezesowi do 2 mln zł....

W jego ocenie, takie zabezpieczenie interesu rolnika zakłada umowa kontraktacji przewidziana w kodeksie cywilnym i nabywcy nie powinni obchodzić przepisów, obniżając standard ochrony producentów rolnych, np. poprzez nadawanie umowom innych nazw (umowa sprzedaży, dostawy, współpracy itp.).

"Wynika to z faktu, że w większości przypadków rolnicy sprzedają produkty wytworzone w swoim gospodarstwie, a zatem w razie nieoczekiwanych zdarzeń, np. zniszczenia części upraw przez ulewy, nie są w stanie dostarczyć umówionej ilości płodów rolnych" - tłumaczy UOKiK.

Według Chróstnego stosowana przez spółkę praktyka obciążała dostawców nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umów. Kara nałożona na spółkę Cefetra Polska wyniosła 2 070 557,26 zł. Jak dodano, decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj