Wielu chętnych do zbierania deszczówki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-07-2020,10:40 Aktualizacja: 14-07-2020,10:46
A A A

6 tys. wniosków w ramach programu "Moja Woda" złożono przez pierwsze 10 dni naboru (od 1 lipca). Zainteresowanie gromadzeniem deszczówki w dotowanych instalacjach przydomowych trzeba więc ocenić jako spore.

Skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych program przewiduje do 5 tys. zł (ale nie więcej niż 80 proc. kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.) dotacji.

barycz, zatruta rzeka, wielkopolska izba rolnicza, zanieczyszczenie wód azotanami

Zatruta rzeka. Przyczyną obornik, ubojnia, czy coś innego?

Inspekcja ochrony środowiska zapowiedziała kontrole, czy posiadacze ziemi nad Baryczą naruszali przepisy dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Wielkopolska Izba Rolnicza odrzuca oskarżenia kierowane w stronę...

To łącznie 100 mln zł na dofinansowanie m.in. zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

"Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. W ramach programu finansowane mogą być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody" - przypomniało Ministerstwo Klimatu.

Michał Kurtyka, szef resortu podał 10 lipca, że od startu naboru wniosków (1 lipca) złożono ponad 6 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną kwotę 27 milionów złotych.

- Tak duże zainteresowanie Polaków programem "Moja woda" to dowód na to, że dostrzegają korzyści, jakie niesie za sobą magazynowanie deszczówki. Dzięki programowi możliwe będzie sfinansowanie przynajmniej 20 tys. instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie na prywatnych działkach - podkreślił minister.

Program będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!