W tych regionach KOWR wydzierżawił najwięcej gruntów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
08-07-2020,14:20 Aktualizacja: 08-07-2020,15:32
A A A

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych przyjętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na koniec czerwca br. w Zasobie pozostało 1 mln 364 tys. ha państwowej ziemi, z czego ok. 1 mln 64 tys. ha stanowią grunty wydzierżawione, a do rozdysponowania pozostaje nieco ponad 176,7 tys. ha.

Od początku działalności KOWR (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych), tj. od 1991 r. do 30 czerwca 2020 r. przyjęto do Zasobu WRSP ok. 4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim niemal 1 mln 364 tys. ha.

pgr, pieniądze, PGR, program pomocy środowiskom popegeerowskim

Pieniądze z KOWR płyną do samorządów w całym kraju

W 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej, przekazując środki w wysokości prawie 20 mln 800 tys. złotych. Od 1999 r. do końca 2019 r. pomoc ta przekroczyła kwotę ponad 1 miliarda...

Prawie połowa powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Olsztynie.

Dzierżawa gruntów rolnych

Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec czerwca 2020 r. w dzierżawie pozostawało prawie 1 mln 64 tys. ha.

Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim - 220,2 tys. ha; wielkopolskim - 161,5 tys. ha; dolnośląskim - 148,7 tys. ha i warmińsko-mazurskim - 126,6 tys. ha. W pierwszym półroczu br. wydzierżawiono ogółem 28,8 tys. ha gruntów.

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca czerwca 2020 r. w całym kraju odbyło się prawie 3 tys. przetargów na dzierżawę.

kowr, czynsz dzierżawny, dzierżawa ziemi, sprzedaż ziemi

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów w pierwszym kwartale

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I kwartale 2020 r. wyniósł 8,6 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów...
Warto odnotować, że w I półroczu 2020 r. przedłużono prawie 1050 umów dzierżawy na powierzchnię 23,3 tys. ha.

Sprzedaż państwowej ziemi

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszym półroczu br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła 2,1 tys. ha. Najwyższą odnotowano w Koszalinie - 325 ha, Bydgoszczy - 321 ha i Gorzowie Wlkp. - 227 ha.

W miesiącach I-VI 2020 r. odbyło się 13,2 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Koszalinie, Łodzi i Rzeszowie, odpowiednio: 2084, 1901 i 1596.

Grunty pozostające do rozdysponowania

Według stanu na koniec czerwca 2020 r. do rozdysponowania pozostawało nieco ponad 176,7 tys. ha nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują oddziały terenowe: we Wrocławiu - 30,6 tys. ha, Szczecinie - 24 tys. ha i Gorzowie Wlkp. - 17,1 tys. ha.

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca do rozdysponowania wg stanu na 30.06.2020 r., wg jednostek organizacyjnych KOWR - 176 724 ha.

Poleć
Udostępnij