Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów w pierwszym kwartale

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
08-06-2020,12:50 Aktualizacja: 08-06-2020,12:53
A A A

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I kwartale 2020 r. wyniósł 8,6 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie wyniosła 28 512 zł/ha.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I kwartale 2020 r. wyniosła 8,6 dt/ha. Została ustalona na podstawie zawartych w tym kwartale 885 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 9439 ha gruntów.
 

Czynsz dzierżawny (dt pszenicy/1ha) w I kwartale 2020 r. według województw

Województwo

Wysokość czynszu
w dt pszenicy/1 ha

Powierzchnia wydzierżawiona                w ha

Liczba zawartych umów sztuk

Dolnośląskie

4,6 

2221

150

Kujawsko-pomorskie

15,7 

408

78

Lubelskie

9,9 

47

28

Lubuskie

8,9 

829

80

Łódzkie

20,5 

259

16

Małopolskie

14,6 

9

10

Mazowieckie

6,5 

182

11

Opolskie

18,2 

479

71

Podkarpackie

9,7 

81

42

Podlaskie

4,9 

131

42

Pomorskie

11,4 

569

50

Śląskie

4,6 

74

10

Świętokrzyskie

7,1 

3

2

Warmińsko-mazurskie

9,1 

1553

100

Wielkopolskie

17,0 

361

31

Zachodniopomorskie

5,7 

2 232

164

Średnio

8,6 

9 439

885

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR


sprzedaż nieruchomości nierolnych, KOWR, nieruchomości, sprzedaż ziemi

Ziemię może kupić każdy. KOWR oferuje atrakcyjne grunty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych, które wykorzystywane są głównie jako tereny pod inwestycje. W 2019 r. sprzedał 620 ha. Od 4 lat Krajowy...

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie łódzkim, opolskim i wielkopolskim odpowiednio: 20,5 dt/ha, 18,2 dt/ha i 17,0 dt/ha.

W I kwartale 2020 r. nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. o 12% (tj. o 0,9 dt/ha), przy wydzierżawieniu o 15% większej powierzchni (o 1262 ha) oraz zawarciu o 6% (o 54) mniejszej liczby umów.

Analizując wyniki rok do roku (w porównaniu do I kwartału 2019 r.) średnia wysokości czynszu dzierżawnego wzrosła o 0,4 dt/ha, tj. 5%, przy wydzierżawieniu o 1714 ha mniejszej powierzchni gruntów - 15% i zawarciu o 486 mniej umów - 35%.

Warto odnotować, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych.

Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Przyjęcie takiej metody wyliczenia przeciętnej wartości czynszu pozwoliło na określanie wywoławczej wartości czynszu wolnej od wpływu czynników pozarolniczych.

Cena sprzedaży gruntów rolnych
pgr, pieniądze, PGR, program pomocy środowiskom popegeerowskim

Pieniądze z KOWR płyną do samorządów w całym kraju

W 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej, przekazując środki w wysokości prawie 20 mln 800 tys. złotych. Od 1999 r. do końca 2019 r. pomoc ta przekroczyła kwotę ponad 1 miliarda...

Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w I kwartale 2020 wyniosła 28 512 zł/ha i jest niższa o 9% w stosunku do IV kwartału 2019 r. i o 13% w odniesieniu do I kwartału 2019.

Średnią cenę sprzedaży gruntów rolnych określono na podstawie prawie 852 zawartych umów sprzedaży i sprzedanych 869 ha.

Najwyższe średnie ceny za 1 ha, w I kwartale 2020 r., uzyskano w województwach: kujawsko-pomorskim - 41 417 zł/ha, wielkopolskim - 34 408 zł/ha i małopolskim - 32 746 zł/ha, a najniższe osiągnięto w woj. lubelskim - 14 920 zł/ha, łódzkim - 17 466 zł/ha i mazowieckim - 18 872 zł/ha.

Analizując średnie ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano w grupie 100,00-299,99 ha - 30,5 tys. zł. za 1 ha (1 umowa), następnie w grupie do 2 ha - 29,4 tys. zł za 1 ha.

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 1,0 ha - najwyższa w województwie zachodniopomorskim - 2,2 ha.

W 2020 r. zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP na poziomie 5102 ha. W pierwszym kwartale br. wyniosła 869 ha, co stanowi 17% planowanej sprzedaży rocznej.

Opracowano na podstawie materiałów DGZ KOWR
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement