W planie odbudowy nie będzie kasy na silosy i płyty obornikowe. Dlaczego?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-10-2021,9:15 Aktualizacja: 21-10-2021,9:23
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do sprawy dofinansowania budowy silosów na kiszonki, płyt obornikowych i ich systemów zadaszeń oraz utwardzenia dojazdów.

Resort przekazał odpowiedź na wniosek samorządu rolniczego, który wystąpił o zabezpieczenie środków na dofinansowania wyżej wymienionych obiektów w gospodarstwach w Krajowym Planie Odbudowy. Przy znacznym wzroście cen betonu i stali wielu rolników nie stać bowiem na ich zbudowanie, mimo że bardzo by się przydały.

ue, europejski zielony ład

Wojciechowski: nie ma powodu do obaw, że KE nie zaakceptuje KPO

Nie mam powodu do żadnych obaw, że KE nie zaakceptuje Krajowego Planu Odbudowy; nic się takiego nie wydarzyło, co by kazało mieć obawy o przyszłość polskiego KPO - powiedział w piątek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Według...

Według urzędników takie wsparcie może być w dużym zakresie przedmiotem inwestycji współfinansowanych ze środków Wspólnej Polityki Rolnej.

"Przykładowo, w ramach typu operacji ‘Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych’ objętego PROW 2014-2020 producenci rolni mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje dotyczące m.in. warunków przechowywania nawozów naturalnych lub kiszonek (w przypadku młodych rolników). Zakłada się, że ten zakres wsparcia będzie również objęty wsparciem w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027, m.in. w ramach interwencji ‘Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu’" - wskazuje ministerstwo.

Jak dodaje, operacje polegające na utwardzaniu dojazdów rozumiane jako inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej w gospodarstwach rolnych (drogi dojazdowe, place manewrowe) są natomiast obecnie realizowane w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętych PROW 2014-2020.

"W związku z powyższym oraz mając na uwadze konieczność takiego konstruowania zasad wsparcia, aby unikać ryzyka podwójnego finansowania tych samych projektów, tego rodzaju przedsięwzięć indywidualnych rolników nie planuje się obecnie wspierać ze środków inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" - podsumowują urzędnicy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement