Transport nawozów przez rolników ma być wyłączony spod ADR

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (zac) | redakcja@agropolska.pl
25-07-2018,13:55 Aktualizacja: 25-07-2018,14:49
A A A

Ministerstwo Infrastruktury wystąpi o wyłączenie transportu nawozów przez rolników z przepisów dotyczących drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR).

Od lipca 2017 roku wykorzystywany przez polskich rolników nader często nawóz na bazie azotanu amonu (popularnie nazywany saletrą amonową) został w kontekście transportu i przechowywania zaliczony do kategorii materiałów niebezpiecznych.

Transporty warzyw z zagranicy pod lupą inspektorów

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego prowadzą nasilone kontrole przywożonych do Polski warzyw. Przede wszystkim pod lupą są transporty przeznaczonych do konsumpcji...

Tym samym jego przewóz wymaga spełniania specjalnych warunków.

Wiąże się to oczywiście z poświeceniem czasu i zainwestowaniem sporych środków, więc rolnicy podnieśli głośny sprzeciw przeciw nowym przepisom.

"Nowe wymagania są dla producentów rolnych wysoce uciążliwe. Utrudniają transport saletry na pole na przyczepach rolniczych, a nawet w zasobnikach maszyn do nawożenia. Transport saletry w ilości większej niż 1 tona wiąże się m.in. z koniecznością wyposażenia i oznakowania pojazdu, przeszkolenia kierowcy i spełnienia takich wymogów, jak dla profesjonalnego przewozu towarów niebezpiecznych" - wskazała Krajowa Rada Izb Rolniczych w wystąpieniu ministra rolnictwa.

We wniosku poproszono o rozważenie możliwości zmiany przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum Unii Europejskiej w sprawie podniesienia chociaż limitu zwolnienia z przepisów ADR do 3 ton saletry dla rolników.

saletra amonowa, transport saletry, przepisy, ITD, saletra, prawo

Przewóz saletry amonowej pod specjalnym nadzorem

Coraz więcej rolników zainteresowanych transportem saletry amonowej na potrzeby własnego gospodarstwa zgłasza pytania i obawy dotyczące zmiany przepisów w tym zakresie. Do niedawna przewożąc saletrę nie trzeba było spełniać żadnych...

Resort rolnictwa poparł wniosek i przesłał go do Ministerstwa Infrastruktury. Jak wskazał, mimo tego, że umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), stanowiąca podstawę dla przewozu substancji niebezpiecznych w tym azotanu amonu, zawiera przepisy wyłączające ich stosownie w określonym zakresie (w tym również dla rolników), to wyłączenia te ze względu na dokonujący się postęp techniczny w rolnictwie, a w szczególności w modernizacji sprzętu do przewozu i stosowania nawozów są niewystarczające i wymagają weryfikacji.

23 lipca w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie omówienia praktycznych kwestii związanych z przewozem nawozów na bazie azotanu amonu. Ustalono, że resort wystąpi o wyłączenie transportu nawozów przez rolników z przepisów ADR. Szczegółowe warunki zostaną określone niebawem.

Z takiego obrotu sprawy cieszy się Sylwia Zielińska, doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych. Przypomina, że obostrzenia wprowadzono pomimo protestów zarówno producentów nawozów, jak i samych rolników.

Zielińska zwraca uwagę, że transport saletry (nawet mniejszej ilości) zawsze jest obarczony pewnym ryzykiem.

- Saletra amonowa powinna być przewożona przez osoby, które mają stosowną wiedzę i dlatego uważam, że należy znaleźć, w sensie prawnym, złoty środek pomiędzy tym co jest dziś, a tym co ma być wprowadzone - dodaje. Jednocześnie przypomina, że w całej Europie i na świecie przewóz saletry amonowej, ze względów bezpieczeństwa, jest poddany pewnym restrykcjom.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu