Tony nielegalnych pestycydów w rękach służb

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-06-2020,11:20 Aktualizacja: 04-06-2020,11:28
A A A

Już po raz czwarty w prowadzonej pod patronatem EUROPOL-u międzynarodowej operacji Silver Axe uczestniczyła Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zabezpieczono ponad 70 ton "lewych" pestycydów.

Silver Axe to jedna z ważniejszych i najbardziej prestiżowych inicjatyw podejmowanych w ramach walki z międzynarodowym handlem nielegalnymi środkami ochrony roślin, w którą zaangażowane są urzędy ds. ochrony roślin, organy celne i ścigania.

stosowanie pestycydów, Europejski Trybunał Obrachunkowy , środki ochrony roślin, Vivian Loonela

Bruksela chce ograniczyć wykorzystanie pestycydów

Komisja Europejska zapowiedziała, że w ciągu kilku tygodni wyjdzie z propozycjami, których celem będzie obniżenie wykorzystywania chemicznych środków ochrony roślin przez unijnych rolników. - W marcu przedstawimy strategię...

"W Polsce, tak jak w latach ubiegłych, w ramach akcji prowadzone były intensywne dziania kontrolne inspektorów PIORiN na przejściach granicznych, targowiskach, drogach, miejscach produkcji i magazynowania środków ochrony roślin, w punktach obrotu środkami ochrony roślin oraz w gospodarstwach rolnych. Efekt tych działań to ujawnienie, wspólnie z organami Krajowej Administracji Skarbowej i policją, 70 tys. 119  kg/l nielegalnych środków ochrony roślin" - podaje PIORiN.

Ostatnia edycja operacji trwała trzy miesiące równolegle w 32 państwach. Zakwestionowana została rekordowa liczba 1 346 ton pestycydów.

- Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin może powodować wiele problemów związanych z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska, takich jak toksyczne pozostałości pestycydów w żywności, narażenia użytkownika podczas stosowania środków, zniszczenie upraw lub niewystarczającą skuteczność produktu, prowadzącą do zmniejszenia ilości lub jakości plonu, a za tym dochodów rolnika - podkreślił Andrzej Chodkowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Podrabiane pestycydy wiążą się ponadto z olbrzymimi stratami gospodarczymi. Jak wskazuje Inspekcja, według opublikowanego w czerwcu 2019 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) "Raportu o stanie naruszenia praw własności intelektualnej", takie "lewe" środki ochrony roślin i agrochemikalia stanowią jeden z 11 kluczowych sektorów gospodarki, który przyczynia się do prawie 60 miliardów euro strat rocznie w całej Unii Europejskiej.

"Szacunkowo według Komisji Europejskiej wielkość handlu nielegalnymi środkami ochrony roślin wynosi od 8 do 10  proc. rynku, natomiast według EUROPOL-u w niektórych krajach może stanowić nawet ok. 25 proc." - wylicza PIORiN.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement