Sytuacja na rynku pracy coraz lepsza. Maleje napływ bezrobotnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2015,15:15 Aktualizacja: 01-12-2015,18:31
A A A

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, spadł w listopadzie o 0,4 pkt - podało BIEC. To oznacza poprawę sytuacji na rynku pracy, choć może być ona ograniczona czynnikami sezonowymi.

"Podobnej skali dynamika spadku utrzymuje się już trzeci miesiąc z rzędu. Wskaźnik powrócił zatem do obserwowanej od połowy ubiegłego roku tendencji prognozującej poprawę sytuacji na rynku pracy. Zakres poprawy w najbliższych miesiącach może być jednak nieco stonowany ze względu na negatywne oddziaływanie czynników o charakterze sezonowym, pojawiających się zwykle o tej porze roku" - podkreśliło Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Główny Urząd Statystyczny, zatrudnienie, bezrobocie, stopa bezrobocia

Bezrobocie w październiku spadło do 9,6 procenta

Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 9,6 proc. To o 0,1 proc. mniej niż we wrześniu i o 1,7 proc. mniej niż przed rokiem - wynika z środowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w...

Eksperci BIEC zauważyli, że pozytywnie na rynek pracy wpływają: "malejący napływ nowych bezrobotnych, czemu towarzyszy wysoka liczba bezrobotnych wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia oraz wysoka liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy".

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 9,6 proc., a po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych - zmalała o 0,1 pkt. proc. do 10 proc.

"O rosnącej szansie znalezienia zatrudnienia przez osoby bezrobotne świadczy również zwiększona liczba ofert pracy napływających do urzędów pracy. W ujęciu miesięcznym liczba nowych wakatów spadła wprawdzie nieznacznie (o 1 proc.), jednak w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego strumień ten był wyższy o około 13 proc." - napisano w raporcie.

Specjaliści BIEC zwrócili uwagę, że liczba bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy zmalała w październiku w ujęciu miesięcznym o ok. 14 tys. (7 proc.) i przyjęła najniższą wartość od stycznia.

Według BIEC obecnie przeważa odsetek przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia nad tymi planującymi zwolnienia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj