Stopa bezrobocia w lutym spadła do 8,5 procenta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2017,12:25 Aktualizacja: 23-03-2017,12:41
A A A

Stopa bezrobocia w lutym spadła z 8,6 do 8,5 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 383,4 tys. bezrobotnych wobec 1 mln 397,1 tys. osób przed miesiącem.

GUS poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym było na poziomie 5 mln 976,2 tys. osób i zwiększyło się o 4,6 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w styczniu obserwowano wzrost w skali roku o 4,5 proc., a w lutym ub. roku - o 2,5 proc.).

rolnictwo, praca w rolnictwie, pracownicy sezonowi, zbiory, ogrodnictwo,

Rolnictwo potrzebuje coraz więcej pracowników sezonowych

W najbliższych latach zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w rolnictwie będzie rosło o 1 proc. rocznie - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Jego zdaniem najbardziej potrzebne są ręce do pracy w ogrodnictwie. -...

Na koniec minionego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1383,4 tys. i zmniejszyła się w porównaniu ze styczniem o 1 proc. (13,7 tys.), a w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r. o 16,3 proc. (269,3 tys.).

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc., czyli była niższa niż przed miesiącem (o 0,1 pkt proc.) i przed rokiem (o 1,7 pkt proc.). Wahała się w granicach od 5,2 proc. w wielkopolskim do 14,7 proc. w warmińsko-mazurskim".

Urząd statystyczny podał, że w lutym kobiety stanowiły 52,4 proc. zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu z lutym 2016 r. Wśród bezrobotnych zmniejszył się natomiast odsetek dotychczas niepracujących (do 13,7 proc.), absolwentów (do 3,8 proc.) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (do 85,3 proc.).

"W lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 153,3 tys., tj. była niższa niż przed miesiącem (o 24,5 proc.) i przed rokiem (o 19,6 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w liczbie nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego w lutym ub. roku i wyniósł 82,7 proc." - napisano w komunikacie.

lewiatan, rynek pracy, zatrudnienie, pracownicy, rozwój gospodarki, wiek emerytalny

Firmom coraz trudniej będzie znaleźć pracowników

W tym roku płace wzrosną, bezrobocie spadnie, jednocześnie firmom coraz trudniej będzie znaleźć pracowników - prognozuje Konfederacja Lewiatan. Podkreśla, że gospodarka ma szanse na szybszy wzrost niż w 2016 r., ale musimy bardziej...

Z ewidencji bezrobotnych w minionym miesiącu skreślono 167 tys. osób, czyli więcej niż przed miesiącem (o 18,4 proc.), ale mniej niż przed rokiem (o 10 proc.). Główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy.

Do urzędów pracy wpłynęło 137,5 tys. ofert zatrudnienia - o 12,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 5,7 proc. więcej niż przed rokiem. W skali roku zwiększyła się liczba ofert z sektora prywatnego, a zmniejszyła z publicznego.

Według urzędu statystycznego w końcu lutego zadeklarowano mniej niż przed miesiącem, ale nieco więcej niż przed rokiem, zwolnień grupowych - 175 zakładów zadeklarowało zwolnienie 12,8 tys. pracowników, w tym 1,3 tys. osób z sektora publicznego.

GUS podał ponadto, że w 2016 r. utworzono 618,7 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast zlikwidowano 284,2 tys. miejsc pracy, tj. o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE