Do rolnictwa trafiły miliardy złotych pomocy publicznej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Małgorzata Miszczuk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-03-2023,8:05 Aktualizacja: 08-03-2023,8:12
A A A

W 2021 roku udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie prawie 3 mld 770 mln zł w ramach programów zgłoszonych lub notyfikowanych Komisji Europejskiej - poinformował Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa.

Sprawozdanie dotyczące pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. było przedmiotem obrad połączonych komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

dopłaty bezpośrednie, płatności  obszarowe, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Miliardy złotych na kontach rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje na konta rolników płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w ramach kampanii za 2022 rok. Na konta rolników trafiło dotychczas ponad 17,45 mld zł. Od 17 października do 30...

- Wsparcie udzielane było m.in. w formie dotacji, ulg, zwolnień podatkowych, pożyczek i kredytów udzielonych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku - referował Ciecióra.

Jak przekazał, pomocy de minimis w 2021 roku w sektorze rolnictwa udzielono w wysokości 79 mln 769 tys. euro. - Oznaczało to wykorzystanie na dzień 29 listopada 2021 r. w 100 proc. limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w RP w wysokości 295 mln 932 tys. 125 euro na trzy lata podatkowe - wyjaśnił wiceminister.

W formule pomocy de minimis w rolnictwie udzielane są m.in. dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, pożyczki dla producentów świń, na spłaty zobowiązań cywilno-prawnych, kredyty klęskowe na wznowienie produkcji, kredyty na zakupy ziemi itp.

W sektorze rybołówstwa i akwakultury w 2021 r. udzielono pomocy de minimis w wysokości 106 757 euro.

- Poza tym wsparciem w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie prawie 3 mld 770 mln zł w ramach zgłoszonych lub notyfikowanych Komisji Europejskiej programów. To wsparcie dotyczyło m.in. dopłat do składek z tytułów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarczych oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą - przekazał Ciecióra.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie