Stop przekraczaniu norm pozostałości środków ochrony roślin w żywności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-04-2018,13:50 Aktualizacja: 18-04-2018,15:10
A A A

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, ta chemiczna często niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska.

Troska o zdrowie konsumentów wymaga, by płody rolne były bezwzględnie wolne od przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. To gwarantuje bowiem utrzymanie wysokiej pozycji polskiej żywności na rynku Unii Europejskiej oraz skutecznej ekspansji do krajów trzecich.

miedź, przedłużenie zezwolenia na stosowanie związków miedzi w rolnictwie, Terea Hałas

Braku tych środków ochrony roślin nie da się wypełnić innymi preparatami

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność" wystąpił do sekretarza generalnego Copa Cogeca Pekki Pesonena z wnioskiem o podjęcie działań w Komisji Europejskiej mających na celu przedłużenie...

Resort rolnictwa apeluje zatem do producentów o:

  • stosowanie zasady integrowanej ochrony roślin
  • korzystanie z profesjonalnego niezależnego doradztwa przy doborze środków ochrony roślin
  • przestrzeganie obowiązku szkolenia i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia aktualnego na czas wykonywania zabiegów
  • wykorzystywanie przebadanego i skalibrowanego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
  • kupowanie środków ochrony roślin wyłącznie w zarejestrowanych punktach obrotu i przechowywanie dowodów ich zakupu
  • zapobieganie znoszeniu środków na uprawy sąsiednie
  • zgłaszanie nieprawidłowości przy obrocie i stosowaniu środków ochrony roślin do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • zapewnienie identyfikowalności każdej partii żywności

środki ochrony roślin, podrobione środki ochrony roślin, kas, przemyt pestycydów, psor

Chcesz zachować dopłaty? Stosuj tylko oryginalne środki ochrony roślin

Początek roku to czas zakupu środków ochrony roślin. Niestety, na rynku obok oryginalnych, zarejestrowanych preparatów pojawia się wiele "lewych" środków, które nie spełniają wymogów jakościowych i...

Z kolei dystrybutorzy powinni przede wszystkim kupować płody rolne od wiarygodnych dostawców. Resort przypomina, że w ramach systemów kontroli wewnętrznej można zlecać wykonanie badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin w żywności kwalifikowanym próbobiorcom i akredytowanym laboratoriom. Kupując towar można również żądać od dostawcy dostarczenia wyników takich badań, a ewentualne niezgodności zgłaszać Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Produkty niespełniające norm dotyczących pozostałości środków ochrony roślin nie mogą być wprowadzane do obrotu - ani jako żywność ani jako pasza dla zwierząt, z których pozyskuje się mięso i inne produkty. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie przepisów podlegają sankcjom karnym i administracyjnym.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE