Słono zapłacimy za niesegregowanie odpadów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
12-09-2018,15:00 Aktualizacja: 12-09-2018,15:14
A A A

Do publicznych konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach, który przedstawił resort środowiska. Nowela zakłada czterokrotnie wyższą opłatę za niesegregowanie odpadów komunalnych.

Celem nowelizacji jest "uproszczenie i ujednolicenie funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co za tym idzie zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia".

jabłka, śmieci, UE, wyrzucanie żywności do kosza,

Tyle kilogramów świeżych owoców i warzyw wyrzuca się do śmieci w UE

Gospodarstwa domowe UE wytwarzają rocznie na jedną osobę 35,3 kg odpadów w postaci świeżych owoców i warzyw; z łatwością można by uniknąć produkcji ok. 14,2 kg tych odpadów - czytamy w raporcie opublikowanym na łamach...

Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r. - podaje portalkomunalny.pl Za brak segregacji u źródła mieszkańcy zapłacą tym samym nie dwa, a cztery razy więcej niż w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej.

Według szacunków Ministerstwa Środowiska po wprowadzeniu zmian kwota ta wyniosłaby ok. 32 zł na osobę. Z obliczeń resortu wynika, że dochody wszystkich gmin w Polsce wzrosną z tego powodu średnio o ponad 110 mln zł rocznie, czyli w przeliczeniu na jedną o 44,7 tys. zł.

Nowością jest też wprowadzenie obowiązku objęcia gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Nowela zakłada również wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad odbierającymi je firmami.

Zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami mieliby być m.in. właściciele nieruchomości posiadający przydomowy kompostownik, którzy we własnym zakresie przetwarzają odpady bio.

źródło: portalkomunalny.pl

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement