Siekierski: pracujemy nad ustawą o dzierżawie. Obecnie właściwie nie mamy rozeznania, jaka skala ziemi jest dzierżawiona

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-05-2024,15:25 Aktualizacja: 28-05-2024,16:04
A A A

Minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreślił, że w resorcie trwają prace nad ustawą o dzierżawie ziemi. Zwracał też uwagę na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich.

Szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uczestniczył w konferencji „Polska wieś i rolnictwo – 20 lat w Unii Europejskiej”, którą zorganizował Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Uczulał tam, że bardzo ważne jest wypracowanie wniosków na przyszłość.

- Największy problem mamy dalej z wieprzowiną. Kiedyś byliśmy dużym jej producentem, a dziś jesteśmy importerem - powiedział, cytowany w komunikacie MRiRW, Siekierski.

minister rolnictwa, siekierski, rolnicy, zielony ład

Minister Siekierski przekonuje: zmiany w Zielonym Ładzie odpowiadają oczekiwaniom rolników

Zmiany wprowadzone w Zielonym Ładzie są dobrą wiadomością dla rolników, ponieważ odpowiadają na ich oczekiwania i ułatwią planowanie działalności - mówił minister rolnictwa Czesław Siekierski w podcaście zamieszczonym w...

Wspomniał o rozmowach z protestującymi rolnikami i roli zespołów tematycznych, które powinny wypracować propozycje rozwiązań w celu określenia kierunków działań w poszczególnych sektorach, w ujęciu bieżącym, średniookresowym oraz strategicznym.

Zwrócił przy tym uwagę, że niezbędne jest nowe spojrzenie na statystykę, na szczegółowe analizy właściwe dla obecnej sytuacji.

- Procesy zachodzące na rynkach rolnych trzeba śledzić, trzeba zacząć robić inne zestawienia i analizy, bo to jest zupełnie inna sytuacja, jeśli chodzi o przyszłość. Musimy określić: jakie będą nowe, wspólne, wieloletnie ramy finansowe od 2028 roku? Jakie będą priorytety uwzgledniające problem zmian klimatycznych i ich wpływ na gospodarkę? - stawiał pytania minister.

Przypomniał, że zmienia się wymiar finansowy Wspólnej Polityki Rolnej i spada jego udział w ogólnym budżecie Unii Europejskiej.

Podkreślał znaczenie zmian zachodzących na obszarach wiejskich, w tym zmiany w strukturze ludności. Chodzi m.in. o rosnące znaczenie migracji z miast na wieś, co szczególnie dotyczy większych ośrodków.

Kolejnym problemem do rozwiązania jest według ministra Siekierskiego kwestia dzierżaw ziemi.

minister rolnictwa, siekierski, mrirw, kongres dystrybucji

Minister rolnictwa: życzę dialogu w łańcuchu producent – przetwórca – handlowiec. Marżami trzeba się dzielić

Sektor rolno-spożywczy jest strategicznym działem gospodarki, ma decydujący wpływ na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego - powiedział w poniedziałek podczas 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław...

- Pracujemy nad ustawą o dzierżawie. Obecnie właściwie nie mamy rozeznania, jaka skala ziemi jest dzierżawiona, a chcemy, żeby ci, co tę ziemię będą uprawiać, mogli korzystać formalnie z dopłat do paliwa, jak i z różnych form pomocy, np. z tytułu wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych, jak gradobicie czy susza - stwierdził szef resortu rolnictwa.

- Zadaję naukowcom pytania: jaka będzie wieś, jakie będzie rolnictwo i w jakim kierunku pójść, aby racjonalne wykorzystać środki? – dodawał Siekierski.

Ważna kwestia to w jego opinii także zmiany pokoleniowe i brak następców w dużych, dobrych gospodarstwach.

- Zapytałem ostatnio rolnika o jego ocenę tych 20 lat członkostwa w UE. Odpowiedział: „Wie pan, myśmy dużo zyskali, dokonały się duże zmiany i my to doceniamy, ale my się boimy przyszłości”. I o tej właśnie przyszłości musimy rozmawiać – podsumował Czesław Siekierski.

Poleć
Udostępnij