Rynek czarnej porzeczki pod kreską

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2015,13:50 Aktualizacja: 09-07-2015,14:21
A A A

Ministerstwo rolnictwa rozpoczyna cykl konsultacji dotyczących bieżącej sytuacji na rynku owoców miękkich.  Na pierwszy ogień poszły organizacje przetwórców.

Rozmowy są niezbędne, bo sytuacji staje się coraz trudniejsza, zwłaszcza na na rynku czarnej porzeczki. Jak przeciwdziałać kłopotom?

W ocenie ministra Marka Sawickiego lekarstwem na wahania cen jest budowanie wspólnej platformy sprzedażowej.

grupy producentów owoców i warzyw, marek sawicki, komisja europejska

Bruksela chce nas ukarać za uchybienia w inwestycjach w sektorze owoców

Komisja Europejska chce nałożyć na Polskę karę w wysokości 55,5 mln euro za nieprawidłowości w realizacji inwestycji przez grupy producentów owoców i warzyw - poinformował Marek Sawicki, minister rolnictwa Marek Sawicki. - Realizowany...
Tylko w ten sposób - zdaniem Sawickiego - można zakończyć polsko-polską konkurencję w eksporcie żywności oraz poprawić warunki cenowe uzyskiwane ze sprzedaży.

Podczas spotkania w gmachu resortu rolnictwa przetwórcy zostali także poinformowani o toczących się w Sejmie pracach nad ustawą o Agencji Rynku Rolnego.

Projekt  wprowadzi zasadę w myśl, której każda dostawa produktów rolnych, z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, przez: producentów rolnych, grupy producentów, organizacje producentów do pierwszego nabywcy, wymaga podpisania umowy.

Podstawowymi elementami takiej umowy są: cena do zapłaty za dostawę, ilość i jakość dostarczanych produktów, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, klauzule dotyczące rozwiązania umowy, szczegóły dotyczące płatności.

Jak uodpornić porzeczkę czarną na stres?

Producent nie ma wpływu na poziom cen oferowanych przez zakłady przetwórcze, ale sam może decydować o doborze odmian, sposobie nawożenia oraz ilości zabiegów na plantacji.   Od wielu lat Polska jest największym na świecie...
Stosowanie umów ma na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi praw i obowiązków między poszczególnymi ogniwami w łańcuchu dostaw, w tym między przetwórcami a producentami produktów rolnych.

Z jednej strony umowy zabezpieczają stałość dostaw niezbędnej ilości surowca o określonych parametrach na potrzeby przemysłu, z drugiej strony gwarantują producentowi otrzymanie zapłaty za dostarczony produkt, o ile spełni wszelkie warunki zawarte w umowie.

Przedstawiciele resortu rolnictwa podkreśli rolę nowych rozwiązań w stabilizacji sytuacji rynkowej, ale jednocześnie przestrzegali przed interpretowaniem tych przepisów jako wprowadzenia: cen minimalnych, maksymalnych lub obowiązkowej kontraktacji.

Biuro prasowe MRiRW podaje, że w najbliższym czasie przewidywane są kolejne spotkania dotyczące sytuacji na rynku owoców miękkich.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu