Rolniczy handel detaliczny w konsultacjach społecznych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-07-2021,9:20 Aktualizacja: 28-07-2021,9:23
A A A

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustaw, które mają ułatwić rolnikom prowadzenie handlu detalicznego. Zakłada m.in. podniesienie do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego oraz możliwość sprzedawania produktów na cały kraju.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

eksport żywności, mięso i przetwory, zboża, produkty mleczne

Polska żywność jest już w 190 krajach. Eksport idzie w górę

W pięciu pierwszych miesiącach bieżącego roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła - rok do roku - o blisko 4 proc. i osiągnęła 14,5 mld euro - poinformowało w środę ministerstwo rolnictwa. "Nasze produkty...

Projekt nowelizacji doprecyzowuje, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju.
Obecnie obszar obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem. Projektowana zmiana rozszerza możliwość handlu na cały kraj.

Projekt ustawy zakłada, że "produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne". Podlega urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej, a także unijnym przepisom prawa żywnościowego.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Na rynek trafiać będzie zdrowa i bezpieczna żywność

Na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Będzie dysponować najnowocześniejszy w Polsce południowej wyposażeniem, dzięki któremu będzie można wprowadzać na rynek nowe,...

Proponuje się ponadto zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem wprowadzonych zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

W projekcie proponuje się wprowadzenie zmiany przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu podwyższenia z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach RDH wolnej od podatku dochodowego.

Podmioty prowadzące RHD muszą być zarejestrowane. W zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego zajmuje się tym Inspekcja Weterynaryjna, gdzie w rejestrze na 15 czerwca 2021 r. było zarejestrowanych 11 352 rolników. Producenci żywności pochodzenia niezwierzęcego zarejestrowani są przez Inspekcję Sanitarną, w rejestrze na koniec 2020 r. było 1524 podmiotów.

Konsultacje mają potrwać przez 10 dni.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu