Rolniczy handel detaliczny - 100 sztuk drobiu i basta

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-11-2021,10:00 Aktualizacja: 20-11-2021,19:38
A A A

Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi udzielił wyjaśnień dotyczących interpretacji przepisów dotyczących rolniczego handlu detalicznego (RHD).

O wydanie jednoznacznej interpretacji odnośnie rozgraniczenia działalności zaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności prowadzonej przez rolników w ramach RHD wystąpił samorząd rolniczy.

sejm, paliwo rolnicze, ryszrad bartosik, holding spożywczy

Ustawy ważne dla rolników przeszły przez Sejm

W Sejmie odbyły się głosowania ustaw dotyczących rolnictwa i wsi. Posłowie odrzucili m.in. poprawki Senatu do ustawy w sprawie paliwa rolniczego, ale zgodzili się na korekty w dokumencie dotyczącym nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi....

Zwrócił uwagę, że już 30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków w ramach PROW - poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Jako przykład problemów podano przypadek rolniczki, która składając wniosek zadeklarowała w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedaż ponad 100 szt. tuszek drobiowych, a ARiMR odmówiła płatności, ponieważ zgodnie z przepisami o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej taka działalność w takim zakresie podlega opodatkowaniu.

Bartosik wskazał w odpowiedzi na art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie określono źródła przychodów jako m.in.: przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (pkt 4) oraz inne źródła (pkt 10) doprecyzowane w art. 20 ww. ustawy.

"W art. 20 ust. 1c ww. ustawy określono, że za przychody z innych źródeł uważa się przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli spełnione są określone w tym przepisie warunki" - zaznacza wiceminister.

rolniczy handel detaliczny, sprzedaż wyrobów przez rolnika, polski ład

Rolnikom ma być łatwiej prowadzić handel detaliczny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia gospodarzom prowadzenia rolniczego handlu detalicznego (RHD) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projektowane nowe przepisy...

Jak dodaje, w załączniku nr 4 do rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach RHD oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania określono, że można produkować i wprowadzać na rynek m.in. świeże mięso drobiowe, w tym tusze drobiowe, w maksymalnej ilości do 2100 kg rocznie.

Określone w ww. rozporządzeniu maksymalne ilości zbywanej żywności są ograniczone limitem kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego (aktualnie 40 tys. zł rocznie, a po wejściu w życie procedowanej zmiany ustawowych przepisów 100 tys. zł rocznie) oraz rozmiarem produkcji rolnej do zakwalifikowania jej do działu specjalnego produkcji rolnej.

"W przypadku drobiu rzeźnego ograniczeniem jest określona w załączniku nr 2 do ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczba powyżej 100 sztuk, której przekroczenie kwalifikuje produkcję drobiu do działu specjalnego produkcji rolnej" - tłumaczy Bartosik.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement