Rolnicy źle oceniają koniunkturę i z pesymizmem patrzą w przyszłość

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-04-2023,8:00 Aktualizacja: 01-04-2023,19:30
A A A

Oceny koniunktury w rolnictwie negatywne, również prognozy są pesymistyczne - podał Główny Urząd Statystyczny, omawiając badania koniunktury w rolnictwie.

"W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w drugim półroczu 2022 r., jak i bieżąca (grudzień 2022 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowała się niekorzystnie. Prognozy na pierwsze półrocze 2023 r. też są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania" - napisał GUS.

badanie koniunktury w branży rolnej , IRG SGH, nastroje rolników, koszty produkcji rolnej

Grobowe nastroje rolników. O przyszłość gospodarstw spokojni są tylko nieliczni

"Rolnicy spodziewają się pewnej poprawy koniunktury w kolejnym kwartale, jednak odsetek ankietowanych, którzy ze spokojem patrzą w przyszłość, wynosi zaledwie 12 proc., co jest jednym z najniższych wyników w historii...

Z badania wynika, że w drugim półroczu 2022 r. pogorszenie koniunktury zasygnalizowało 43,6 proc. kierujących gospodarstwami rolnymi, a poprawę około 6 proc. Pozostali uznali, że sytuacja gospodarstw nie zmieni się.

GUS podaje, że w grudniu 2022 r. prognozy dotyczące zarówno ogólnej sytuacji gospodarstw, jak i opłacalności produkcji rolnej na pierwsze półrocze 2023 r. były niekorzystne, ale lepsze w porównaniu z dwoma poprzednimi edycjami badania.

Bardziej pesymistyczne, w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r., były opinie rolników na temat przewidywanego popytu na wytwarzane produkty - spadek wartości salda odpowiedzi o 6,7 pkt. proc. Niespełna 67 proc. rolników uznało, że popyt pozostanie bez zmian, a blisko 5,0 proc. zasygnalizowało, że się zwiększy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu