Rolnicy mówią jednym głosem. WPR musi być znacznie prostsza

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-08-2017,12:00 Aktualizacja: 11-08-2017,12:19
A A A

Rolnicy otrzymują jedynie niewielką część ceny za żywność, którą płaci konsument. Tak uważa 97 proc. uczestników konsultacji społecznych na temat obecnej i przyszłej wspólnej polityki rolnej (WPR).

Rozmowy były prowadzone za pośrednictwem internetu od 2 lutego do 2 maja. Chętni wypełniali kwestionariusz zawierający 28 pytań zamkniętych i 5 otwartych, dostępny w 23 językach urzędowych UE.

Phil Hogan, Komisja EUropejska, rolnictwo w UE, reforma rolnictwa, WPR, Wspólna Polityka Rolna, Jasionka

W Jasionce rozmawiano o reformie Wspólnej Polityki Rolnej UE

O konieczności uproszczenia procedur i odchudzeniu biurokracji w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej rozmawiali w Jasionce na konferencji rolniczej m.in. ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz...

Celem konsultacji było zebranie opinii od rolników, organizacji i innych zainteresowanych stron na temat rolnictwa, obszarów wiejskich i WPR w obecnym kształcie; celów i zarządzania WPR oraz rolnictwa, obszarów wiejskich i WPR w przyszłości.

Z ponad 322 tys. przesłanych odpowiedzi wynika, że pomoc rolnikom i ochrona środowiska powinny stanowić dwa podstawowe cele polityki rolnej zarządzanej na szczeblu unijnym.

"Duża liczba uczestników konsultacji świadczy o tym, że rolnictwo i jego rola w społeczeństwie stają się dla wielu obywateli europejskich coraz ważniejszym zagadnieniem" - podkreśliła w wydanym komunikacie Komisja Europejska.

Aż 90 proc. respondentów uznało, że z zarządzaniem polityką rolną na szczeblu europejskim wiąże się rzeczywista wartość dodana. Zdaniem 85 proc. odpowiadających pozwala to sektorowi lepiej reagować na wspólne wyzwania, takie jak ochrona środowiska oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu (73 proc.).

Phil Hogan, Krzysztof Jurgiel, Sejm, Senat, mleko, wieprzowina, kryzys, Komisja Europejska, MRiRW

Wspólna Polityka Rolna. W Sejmie o przyszłości rolnictwa

Nadprodukcja mleka, problemy hodowców trzody chlewnej związane m.in. z rosyjskim embargiem oraz poszukiwania nowych rynków zbytu dla płodów rolnych były głównymi zagadnieniami, jakie poruszono podczas debaty na temat...

Oprócz tego często wymieniana była konieczność utrzymania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej UE (86 proc.), jak również potrzeba stworzenia wspólnych ram wymiany najlepszych praktyk (91 proc.).

Z konsultacji wynika ponadto, że kluczową potrzebą jest zapewnienie gospodarzom  godnego poziomu życia. 88 proc. z nich uznaje, że dochody gospodarstw rolnych są niższe niż średnia UE, a rolnicy otrzymują jedynie niewielką część ceny za żywność, którą płaci konsument (97 proc.). Dlatego bezpośrednie wsparcie dochodów rolników uznano za najlepszy sposób rozwiązania tej kwestii (66 proc.).

"Innym głównym celem WPR powinno być zachęcanie rolników do uczestnictwa w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, ochrony środowiska naturalnego, ochrony różnorodności biologicznej, ograniczenia degradacji gleby i bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów i nawozów" - czytamy w komunikacie KE.

Rolnicy i inni przedstawiciele branży w odpowiedziach zasugerowali, by WPR była prostsza i mniej zbiurokratyzowana i tym samym efektywniej pomagała sektorowi mierzyć się ze stojącymi przed nim wyzwaniami.

"Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane przez Komisję w ramach prowadzonych debat na temat przyszłości żywności i rolnictwa. Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia WPR zostanie opublikowany po ocenie skutków ewentualnych propozycji dotyczących polityki rolnej" - zapowiedziała na koniec Bruksela.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu