Resort chce ukrócić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-02-2021,10:45 Aktualizacja: 17-02-2021,10:49
A A A

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Projektowana ustawa wdroży do krajowego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

pandemia koronawirusa, grzegorz puda, gospodarstwa rodzinne, sieci handlowe, produkty lokalne

Puda: duże sieci nie będą wykorzystywać rolników

Pandemia pokazała, jak ważne są rynki lokalne. To właśnie przede wszystkim one uchroniły nas przed głębokim kryzysem żywieniowym w czasie lockdownu. Tak samo jak małe i rodzinne gospodarstwa, które są bardziej odporne na kryzysy -...

Często duże podmioty, ze względu na swoją pozycję i siłę negocjacyjną narzucają rolnikom jednostronnie niekorzystne warunki współpracy. Nieuczciwe praktyki godzą w pozycję gospodarzy, przetwórców oraz zaburzają konkurencję na jednolitym rynku, a tym samym hamują rozwój rolnictwa - przekonują autorzy projektu.

Problem nierównowagi wśród uczestników łańcucha dostaw żywności występuje nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów Unii Europejskiej. Dlatego unijna dyrektywa wprowadza "minimalne ramy" w stosowaniu jednolitego podejścia w odniesieniu do nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności.

W opinii autorów projektu - ministerstwa rolnictwa - nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez podmioty z przewagą kontraktową wywierają presję na zyski i marże podmiotów gospodarczych, co może prowadzić do niewłaściwej alokacji zasobów, a nawet spowodować wyparcie z rynku podmiotów, które w przeciwnym razie byłyby rentowne i konkurencyjne.

biedronka, uokik, tomasz chróstny, wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Jeronimo Martins Polska odpiera zarzuty UOKiK. Sprawa trafi do sądu

Decyzja UOKiK o karze jest stronnicza, pozbawiona podstaw prawnych i faktycznych, a tym samym niesprawiedliwa i niezasłużona - uważa spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci Biedronka. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i...

W Polsce od 12 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

W stosunku do obowiązujących przepisów, projekt ustawy wprowadza zmiany polegające m.in. na: rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste będące przedmiotem produkcji rolników.

Zmieni się też definicja nabywcy. W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca lub organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

Zdefiniowano 17 nieuczciwych praktyk: 11 praktyk, które są bezwzględnie zakazane oraz 6 praktyk, które są dozwolone pod warunkiem, że zostały wprost wymienione w umowie pomiędzy stronami (nabywcą i dostawcą produktów) i uznane przez obie strony za dozwolone.

W projekcie określono ponadto czym jest znacząca dysproporcja w potencjale ekonomicznym, w przypadku praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, stosowanych przez nabywcę względem dostawcy i odwrotnie.
Wprowadzona została procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej. W przypadku wyrażenia zgody przez stronę do dobrowolnego poddana się karze, wysokość kary może być obniżona nie więcej niż o 50 proc, w stosunku do kary, jaka zostałaby nałożona, gdyby strona nie poddała się dobrowolnie karze.

Przewiduje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie najpóźniej 1 listopada 2021 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement