Przedsiębiorcy zaoszczędzą miliony złotych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-12-2014,8:45 Aktualizacja: 23-12-2014,8:48
A A A
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która łagodzi przepisy dotyczące oznaczania towaru wprowadzanego do obrotu na terenie Polski.
 
Według szacunków ministerstwa gospodarki, które przygotowało zmianę przepisów, nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 70 mln zł rocznie.
 
Regulacja przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar - znajdujący się w już obrocie w Unii Europejskiej - nie będzie musiał zamieszczać na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora.
 
Przedsiębiorca z Unii Europejskiej (lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG: Islandii, Norwegii, Liechtensteinu) będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się w UE (EOG). 
 
Na przykład przedsiębiorca unijny, kierujący partie towaru do kilku państw unijnych, nie będzie musiał zmieniać opakowania towaru, aby zamieścić na nim dane polskiego dystrybutora.
 
Ponadto nowelizacja znosi obowiązek oznaczania towaru informacją umożliwiającą jego identyfikację w przypadku, gdy w sposób oczywisty przeznaczenie towaru będzie wynikało z jego istoty i zapewniało nabywcy świadomy wybór.
 
Dla sprzedaży z udziałem konsumentów nadal będą obowiązywały przepisy wynikające z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami przedsiębiorcy wprowadzający towar do obrotu na terenie Polski mają obowiązek zamieszczenia na towarze pisemnej informacji w języku polskim o adresie nie tylko całej firmy, ale i jej polskiego przedstawicielstwa (pewnym wyjątkiem jest m.in. żywność i wyroby medyczne).
 
Nowela wejdzie w życie po 2 tygodniach od dnia ogłoszenia.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj