Polska dogadała się z Rosją. Ważne porozumienie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2014,14:05 Aktualizacja: 02-12-2014,7:53
A A A

Polska porozumiała się z Rosją co do wielkości połowów leszcza i sandacza na wodach Zalewu Wiślanego. Ustalono, że w przyszłym roku polscy rybacy mogą odłowić 160 ton leszcza i 100 ton sandacza - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

Kwoty połowowe leszcza i sandacza na wodach Zalewu Wiślanego na 2015 r. ustalono podczas dorocznej Sesji Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej, która odbyła się w czwartek w Olsztynie. Wysokości kwot ustala się biorąc pod uwagę naukową ocenę stanu zasobów.

Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa, rozmowy dotyczyły także działań na rzecz odtwarzania zasobów wodnych Zalewu Wiślanego oraz badań naukowych prowadzonych na tym akwenie.

Omawiano również wspólnie opracowany projekt polsko-rosyjskiego transgranicznego planu gospodarowania zasobami węgorza, a także możliwości wspólnych działań na rzecz odtworzenia jesiotra w zlewni Morza Bałtyckiego.

Była to już czternasta Sesja Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej. Delegacji rosyjskiej przewodniczył Maksim Buduratskij - przedstawiciel Federalnej Agencji Rybołówstwa, a delegacji polskiej Tomasz Nawrocki - dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W skład delegacji rosyjskiej wchodzili także przedstawiciele rosyjskich instytutów naukowych oraz federalnej i lokalnej administracji rybackiej.

Stronę polską reprezentowali również naukowcy z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni, a także przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

Współpraca między Polską a Federacją Rosyjską w sprawach rybackich prowadzona jest w oparciu o zawartą w dniu 5 lipca 1995 r. umowę o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polski, a rządem Federacji Rosyjskiej.

Umowa ta przewiduje m.in. odbywanie cyklicznych spotkań polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej, służących właściwemu zarządzaniu zasobami wód Zalewu Wiślanego, który jest akwenem podzielonym pomiędzy Polskę a Federację Rosyjską, a zarazem stanowi strefę graniczną między Unią Europejską a Federacją Rosyjską.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj