Pilnujcie dzieci w wakacje. KRUS apeluje do rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2016,8:10 Aktualizacja: 22-06-2016,8:50
A A A

W piątek zaczynają się wakacje. Wiele dzieci z terenów wiejskich spędzi je w gospodarstwach rodziców, którzy akurat w tym czasie będą mieć nawał pracy. Niestety, to  zwiększa prawdopodobieństwo wypadków z udziałem najmłodszych.

Z apelem o zachowanie zasad bezpieczeństwa zwrócił się do rolników Jacek Dubiński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

pożar gospodarstwa, Lubawa, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie

Dzieci podpaliły gospodarstwo. Straty są olbrzymie

Dwaj 9-latkowie bawiący się zapałkami podpalili stodołę i budynki gospodarcze w Lubawie (powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie). Straty wstępnie oszacowano na 750 tys. zł. Policjanci patrolujący okolice miejscowości zauważyli dym na jednej z...

"Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujcie im miejsce do zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie czy w pobliżu maszyn i urządzeń nie ma dzieci. Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi. Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, paliwami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi roznoszonymi przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeństwem dzieci na drogach publicznych" - wymienił Dubiński.

Szef Kasy podkreślił, że w rodzinach rolniczych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i możliwości psychofizycznych.

"Dzieciom nie można powierzać obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonywania oprysków, obsługi dużych zwierząt inwentarskich, prac na wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu - przypomniał Dubiński.

Dzieci zaś poprosił o informowanie dorosłych, gdzie i jak zamierzają się bawić. "Pamiętajcie, dobra zabawa, to bezpieczna zabawa" - zaznaczył na koniec prezes KRUS.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj