OSN już wyznaczone. Wkrótce będą programy ochronne

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-04-2017,8:20 Aktualizacja: 10-04-2017,8:49
A A A

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej powydawali już rozporządzenia w sprawie ponownego określenia obszarów szczególnie narażonych (OSN), z których należy ograniczyć odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód.

Większość programów ograniczających ten odpływ miała moc obowiązującą na lata 2012 oraz 2016 i już wygasła. Rolnicy nie musieli tam zatem spełniać wynikających z tych dokumentów zaostrzonych wymagań w sprawie m.in. gospodarowania nawozami.

osn, tereny osn, odpływ azotu ze źródeł rolniczych, azot, gospodarowanie nawozami

Gospodarujesz na OSN-ach? Sprawdź, czy program wygasł

Programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych obowiązujące w latach 2012-2016 przestały obowiązywać. Na niektórych obszarach rolnicy nie muszą zatem spełniać wynikających z dokumentów...

Już wówczas Ministerstwo Środowiska podkreślało - w odpowiedzi na nasze pytania o przyszłość OSN - że w projekcie nowej ustawy Prawo wodne planowane są rozwiązania dotyczące wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce. Jest tam mowa o wprowadzeniu jednego programu w całym kraju. Równolegle, do czasu wejścia w życie ustawy, trwały prace nad ustanowieniem OSN na kolejne 4 lata według dotychczasowych rozwiązań prawnych.

Na stronach internetowych regionalnych zarządów gospodarki wodnej (np. w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Gliwicach, Szczecinie) można znaleźć wydane w lutym i marcu rozporządzenia dyrektorów "w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć".

Na podstawie tych dokumentów  opracowywane są nowe programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Dlatego gospodarze powinni mieć się na baczności i sprawdzać, czy ich areał choćby częściowo nie znajduje się w granicach obszarów oznaczonych jako OSN.

osn, obszary osn, dyrektywa azotanowa

Obszary OSN: rolnicy mają coraz więcej uwag i protestują

Ruszyło przepytywanie gospodarzy prowadzących działalność na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Takich obszarów przybywa,...

Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała, że na podstawie rozporządzeń dyrektorów RZGW w Poznaniu i we Wrocławiu ustanawiających obszarami OSN kompletne regiony wodne (dorzecza i zlewnie) Warty oraz Odry, cała Wielkopolska leży w strefie OSN.

"W granicach Regionu Wodnego Warty leży 90 proc. województwa wielkopolskiego, pozostała jego część znajduje się w Regionie Wodnym Odry. Dla obejmujących całą Wielkopolskę obszarów szczególnie narażonych wkrótce zostanie przygotowany szczegółowy program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" - podał rolniczy samorząd.

Program ten będzie prawdopodobnie pod względem wymogów podobny do dotychczas obowiązującego. "Przypomnijmy, że nakładały one na rolników szereg obowiązków i ograniczeń dotyczących np. składowania nawozów naturalnych i kiszonek, ograniczenia okresu stosowania i dawek nawozów mineralnych, prowadzenia ewidencji wszystkich zabiegów agrotechnicznych i wiele innych" - wymienia WIR.

Poleć
Udostępnij