Organizacje rolnicze nadal mają dostawać państwowe dotacje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Aneta Oksiuta PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-11-2020,14:20 Aktualizacja: 23-11-2020,14:28
A A A

Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych w latach 2021-2026 wciąż mają być dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej - zakłada projekt noweli o izbach rolniczych.

Jak czytamy w projekcie autorstwa ministerstwa rolnictwa organizacje te prowadzą bowiem lobbing na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w państwach członkowskich UE.

system Nutri-Score, etykowanie żywności, strategia Od pola do stołu, Nutrinform Battery

Etykietowanie żywności dzieli kraje UE

Kraje UE są podzielone w sprawie tego, jak powinien wyglądać wspólny systemy oznaczania wartość odżywczej na opakowaniach produktów. Komisja Europejska chce wprowadzenia w Unii Europejskiej obowiązkowego, wspólnego systemu...

"Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie, dlatego też zaproponowano, aby w latach 2021-2026, podobnie jak w ubiegłych, były dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej" - zakłada dokument.

Zdaniem resortu rolnictwa, członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych "wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich, a także ponoszeniem innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych".

"Ze względu na wysoki poziom tych kosztów, polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też niezbędne jest kontynuowanie wsparcia z budżetu państwa działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych" - napisano.

W projekcie ustawy uszczegółowiono, że w latach 2021-2026 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych, które będą dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

W projekcie ustawy przewidziano, że środki na dotację celową w 2021 r. zostaną ustalone w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

"Szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej w latach 2021–2026, a także elementy informacji dotyczącej udziału tych organizacji w pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych, zostaną określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia" - napisano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2020 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement