Ogromne zainteresowanie dzierżawą państwowych gruntów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
02-06-2016,13:00 Aktualizacja: 02-06-2016,13:10
A A A

Wstępna analiza wyników, przeprowadzonych w ostatnich miesiącach przez szczeciński oddział ANR przetargów ograniczonych ofert pisemnych, potwierdza przydatność tej formy gospodarowania gruntami rolnymi dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw - twierdzi Edward Kosmal, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Szczecinie.

Podkreśla, że w lutym, marcu i kwietniu br. oddział Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie przeprowadził blisko 900 przetargów ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów rolnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi, zasoby ANR

ANR sprzedała przed rokiem 77 tysięcy hektarów

Agencja Nieruchomości Rolnych w 2015 r. sprzedała 76,6 tys. gruntów rolnych - najwięcej (ok. 11,5 tys. ha) w województwie zachodniopomorskim. Do państwowej kasy trafiło 1 mld 850 mln zł - poinformował Witold Strobel, rzecznik ANR....
"W efekcie rozdysponowano ok. 12 tys. ha gruntów z Zasobu WRSP. Wydaje się, że skala przeprowadzonej operacji upoważnia do wyciągnięcia wniosków dotyczących oceny przydatności ograniczonych przetargów ofert pisemnych dla realizacji przez ANR zadań ustawowych związanych z poprawą struktury obszarowej gospodarstw rolnych" - podkreśla Kosmal w piśmie opublikowanym na stronie protestrolnikow.pl.

W jego ocenie, przetargi ofert pisemnych są w stosunku do przetargów licytacyjnych, formą bardziej "pracochłonną i droższą", między innymi ze względu na konieczność korzystania z usług notarialnych.

"Jednak właściwy dobór kryteriów i ich wagi pozwala osiągnąć efekty, których nie można uzyskać w efekcie licytacji, gdzie decyduje jedynie cena" - zaznacza przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Szczecinie.

Wiosenne przetargi zostały przeprowadzone w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

kredyty dla rolników, kredyty pod zastaw ziemi, bartosz turek

Coraz trudniej o kredyt pod zastaw ziemi

Banki coraz częściej odrzucają wnioski kredytowe rolników, którzy proponują jako zabezpieczenie pożyczki ziemię rolną. Problemy mogą mieć również gospodarze, którzy już mają zobowiązania pod zastaw gruntów. -...
1. Czynsz (maksymalna ilość punktów - 10).
2. Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego oferenta (maksymalna ilość punktów - 26,67).
3. Odległość miejsca zamieszkania oferenta od wydzierżawianej nieruchomości (maksymalna ilość punktów - 26,67).
4. Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu WRSP oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę (maksymalna ilość punktów - 26,67).
5. Ubezpieczenie w KRUS (maksymalna ilość punktów - 10).

Z danych ANR wynika, że najwięcej przetargów wygrali rolnicy posiadający gospodarstwa o wielkości 20-35 ha. Trafiło do nich 24,24 proc. wystawionych do dzierżawy gruntów. Następne w kolejności są grupy gospodarstw w przedziale 35-50 ha - 18,49 proc., 10-20 ha - 15,71 proc. oraz 50-65 ha - 15,02 proc. Łącznie gospodarstwa do 50 ha wydzierżawiły 72,89 proc. gruntów wystawionych w przetargach.

zbigniew babalski, krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa

Resort zapewnia: ustawa o handlu ziemią spełnia oczekiwania rolników

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi państwowej spełnia oczekiwania polskich rolników - przekonywał wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, prezentując półroczny dorobek resortu rolnictwa. Zastępując Krzysztof Jurgiela, szefa...
Mimo, iż przetargi odbywały się zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi przed 30 kwietnia br., uniemożliwiającymi udział w przetargach rolnikom którzy prowadzą swoje gospodarstwa krócej niż 5 lat, rolnicy w wieku do 40. roku życia wydzierżawili 50,18 proc. gruntów.

Najwięcej gruntów wydzierżawili rolnicy w grupach wiekowych 36-40 lat (19,56 proc.), 31 – 35 lat (17,71 proc.) oraz 41- 45 lat (15,50 proc.).

"Naszym zdaniem uzyskane wyniki są bardzo obiecujące, potwierdzają zdecydowanie przydatność przetargów ofert pisemnych dla procesu gospodarowania gruntami, właściwy dobór kryteriów oraz ich wagi pozwala na osiąganie zakładanych rezultatów korzystnych ze względów gospodarczych i społecznych. A przecież gospodarowanie to proces, który z założenia powinien polegać na porównywaniu korzyści oraz kosztów i łączyć się z wyborem najlepszych dostępnych rozwiązań" - podkreśla Kosmal.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!