Oceny koniunktury w gospodarce coraz gorsze. Będą redukcje zatrudnienia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2016,8:50 Aktualizacja: 22-12-2016,9:16
A A A

Dyrektorzy przedsiębiorstw działających w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach oceniają w grudniu koniunkturę gorzej niż przed miesiącem - wynika z komunikatu GUS.

Firmy reprezentujące przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę niekorzystnie, podobnie jak w grudniu 2014 i 2015 roku. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 2,6 (minus 1,8 w listopadzie).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,4 proc. badanych firm, pogorszenie 15 proc. (przed miesiącem 12,3 proc. i 14,1 proc.)" - poinformował GUS. "Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - dodał.

gospodarka, rozwój gospodarki, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, gus

Słaby początek kwartału dla gospodarki. Rosną obawy ekonomistów

Początek czwartego kwartału okazał się niezbyt dobry dla polskiej gospodarki - tak ekonomiści oceniają opublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące m.in. sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w październiku. GUS podał,...

Przedsiębiorcy zgłaszają, że bieżąca produkcja jest zmniejszana nieco wolniej niż w listopadzie, ale w najbliższych miesiącach przewidywany jest jej dalszy spadek. Portfel zamówień jest nadal ograniczany, odnotowywany jest większy spadek krajowego niż zagranicznego portfela zamówień.

"Prognozy dotyczące portfela zamówień są pesymistyczne, gorsze od formułowanych w listopadzie. Oceny bieżące i przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost: niewielki należności, podobny jak w listopadzie, oraz bardziej znaczący – opóźnień płatności za sprzedane produkty" - podaje GUS.

Zaznaczył też, że stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. W przedsiębiorstwach planowane są dalsze redukcje zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrastać.

Składowe dotyczące przemysłu, budownictwa, handlu detalicznego i usług wzrosły w stosunku do listopada bieżącego i grudnia ubiegłego roku. Tylko składowa odnosząca się do usług przyjmuje wartość poniżej średniej długookresowej.

Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są wyższe od zgłaszanych przed miesiącem i przed rokiem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj