Nawozowy gigant o swoich wynikach. Jaki zysk w II kwartale i I półroczu?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-10-2022,14:35 Aktualizacja: 03-10-2022,14:43
A A A

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 410 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 1 240 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3 proc. i zysk netto w wysokości 800 mln zł.

Jak przekazała w komunikacie Grupa Azoty, w całym I półroczu 2022 roku uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13 237 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 2 575 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,5 proc. i zysk netto w wysokości 1 682 mln zł.

W ocenie państwowego nawozowego giganta, pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których on pracuje. Natomiast negatywny wpływ na wyniki miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

Grupa Azoty, ceny nawozów, produkcja nawozów, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Grupa Azoty zapewnia. Dostawy nawozów były większe niż przed rokiem

Dostawy nawozów na krajowy rynek w czasie 7 miesięcy br. były znacząco wyższe, wskutek ograniczenia eksportu niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. O dostępności nawozów decyduje - obok produkcji z Grupy Azoty - również...
- Drugi kwartał to okres stabilnych wyników finansowych wszystkich segmentów w trudnym otoczeniu rynkowym. W tym kontekście, szczególnie cieszy dobry wynik wypracowany przez segment Chemia. Poziom zawirowań rynkowych związany z agresją Rosji na Ukrainę był ogromny, niemożliwy do przewidzenia i całkowicie niezależny od spółki - podkreśla Marek Wadowski, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Jak zapewnia, w pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty utrzymywała produkcję na pełnych dostępnych mocach, aktywnie odpowiadając na zapotrzebowanie na nawozy na rynku krajowym w szczycie wiosennego sezonu nawozowego.

- Rekordowe ceny gazu ukształtowały ceny nawozów na poziomach, które w III kwartale przestały być akceptowalne przez klientów końcowych na rynku. W efekcie doprowadziło to do decyzji o ograniczeniu produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Podobna sytuacja rynkowa miała miejsce w Segmencie Tworzywa, w przypadku którego w zakładzie w Tarnowie i w Puławach zdecydowano o czasowym ograniczeniu produkcji. Co istotne, ograniczenie produkcji zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, wody amoniakalnej i nitrozy – zaznacza Wadowski.

Jeśli chodzi o Segment Agro działalności Grupy, drugi kwartał – co zaznacza spółka - był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów.

„Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, z końcem II kwartału 2022 roku wykazywały silną tendencję rosnącą, kontynuowaną do rekordowych poziomów w III kwartale 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w II kwartale 2022 roku, w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosła o około 290 proc. Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów. Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11 proc, przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął 21 proc.” – przekazuje Grupa Azoty.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu