Na terenach wiejskich ma być bezpieczniej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-06-2020,9:50 Aktualizacja: 12-06-2020,9:54
A A A

Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR i Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej podpisali porozumienie o współpracy. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć ma poprawić bezpieczeństwo na terenach wiejskich.

Odbiorcami działań mają być głównie rolnicy i mieszkańcy wsi, ale również zawodowe i ochotnicze straże pożarne. Współpraca ma polegać przede wszystkim na wspólnym organizowaniu kampanii informacyjnych, akcji edukacyjnych, prelekcji i szkoleń.

Leszczanka, powiat łukowski, pożar kurnika, Marcin Józwik

Pożar od pioruna pochłonął kilkadziesiąt tysięcy kurczaków

Kurnik i około 23 tysiące znajdujących się wewnątrz kurczaków spłonęły 8 czerwca w Leszczance (pow. łukowski, woj. lubelskie). Prawdopodobnie do pożaru doszło w wyniku wyładowań atmosferycznych. Tego dnia wieczorem nad gminą...

ARiMR od wielu lat współdziała ze strażakami realizując różne projekty dotyczące bezpieczeństwa na wsi. Jednym z ważniejszych jest przeciwdziałanie wypalaniu traw i nieużytków.

Niestety, mimo corocznych apeli ten niebezpieczny proceder, niszczący środowisko naturalne, degradujący glebę, będący zagrożeniem dla życia zwierząt i ludzi, jest nadal kontynuowany.

Do jakiej tragedii może doprowadzić, przekonaliśmy się oglądając w tym roku gigantyczny pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gaszenie płonących traw to także olbrzymie koszty dla straży pożarnej oraz mniej czasu na podejmowanie przez strażaków naprawdę ważnych działań.

Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców wsi staje się w tej sytuacji niezwykle potrzebne.

- Widzę poprzez to porozumienie dużą możliwość w zakresie profilaktyki i edukacji. Chcemy rozwinąć dotychczasową współpracę ze szczebla samorządowego na zasięg ogólnokrajowy. Współpraca z ARiMR ma na celu w znacznej mierze przeciwdziałanie wypalaniu traw, jak również podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rolnictwie - powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu