Ministerstwo przedstawiło rekomandacje do ustawy Prawo łowieckie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-01-2018,10:10 Aktualizacja: 26-01-2018,10:27
A A A

Resort środowiska przygotował rekomendacje do nowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Dotyczą m.in. zwiększenia odległości obszaru, na którym myśliwi mogą polować, od zabudowań mieszkalnych.

"MŚ przygotowało rekomendacje do nowelizowanej obecnie ustawy Prawo łowieckie. Wierzę, że będą one stanowiły kompromisowe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych stron" - podkreślił Henryk Kowalczyk, szef resortu cytowany w komunikacie.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska, ministerstwo rolnictwa

Projekt Prawa łowieckiego budzi wiele emocji. Gorące obrady komisji

Sejmowa podkomisja nadzwyczajna przyjęła w środę sprawozdanie z projektu noweli Prawa łowieckiego. Posłowie nie rozpatrywali zapowiedzianych przez resort środowiska poprawek do projektu, ponieważ nie zostały złożone. Podkomisja, sześcioma głosami...

Ministerstwo dodało, że wychodząc na przeciw postulatom strony społecznej, w szczególności rolników i organizacji ekologicznych, rekomenduje "rozważenie modyfikacji projektu ustawy nowelizującego Prawo łowieckie m.in. w zakresie odległości obszaru, na którym myśliwi mogą prowadzić polowania, od zabudowań mieszkalnych".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, myśliwi mogą polować w odległości 100 metrów od zabudowań mieszkalnych i 500 metrów od miejsc, gdzie odbywają się zgromadzenia publiczne. Ekolodzy chcą, by w przypadku domów tę odległość zwiększyć do 500 metrów.

Kowalczyk zauważa, że spełnienie postulatu ekologów, spowodowałoby, iż polowania możliwe byłyby jedynie w dużych kompleksach leśnych. Uniemożliwiłoby również, skuteczne zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

"Ze względu na bezpieczeństwo ludzi konieczne jest, by podczas polowań zachowywane były odpowiednie odległości od zabudowań mieszkalnych. Rekomendujemy podwyższenie obecnie obowiązującej odległości, na tyle, aby zachować możliwość dalszego prowadzenia gospodarki łowieckiej" - ocenił szef resortu środowiska.

Polski Związek Łowiecki, prawo łowieckie, henryk kowalczyk, ministerstwo środowiska, ministerstwo rolnictwa

Właściciele będą mogli nie zgadzać się na polowania na swoim terenie

W nowym Prawie łowieckim będzie możliwość złożenia przez właściciela pisemnego oświadczenia, że nie życzy sobie polowań na swoim terenie - powiedział w czwartek Henryk Kowalczyk, minister środowiska. - Zgodnie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego...

Ministerstwo rekomenduje ponadto, by ewentualne karanie za utrudnianie, bądź uniemożliwianie polowania odnosiło się jedynie do polowań zbiorowych. Taki przepis znalazł się w Prawie łowieckim po uchwaleniu w grudniu specustawy dotyczącej ASF.

"Polowanie zbiorowe powinno być odpowiednio oznakowane, a na ten obszar nikt nie powinien wchodzić. Rozwiążemy ten problem, jeśli bardzo szczegółowo określimy warunki polowań zbiorowych" - zauważył minister.

Kowalczyk dodał, że powinna zostać rozważona zmiana przepisów dotyczących ustanowienia zakazu polowania na nieruchomości w procedurze sądowej. W procedowanym w Sejmie projekcie noweli Prawa łowieckiego znajduje się przepis, który stanowi, że właściciele nieruchomości mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalanie zakazu wykonywania polowania na ich nieruchomości, powołując się na klauzulę sumienia.

W pierwotnym projekcie przyjętym przez rząd, właściciel nieruchomości mógł wystąpić o ustanowienie zakazu polowań uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi lub wyznawanymi zasadami moralnymi. Organizacje ekologiczne postulują z kolei, by właściciel nieruchomości mógł wyłączyć swój teren z polowań za pomocą oświadczenia potwierdzonego aktem notarialnym.

"W opinii szefa resortu środowiska rozważenia wymaga także wzmocnienie instrumentów nadzoru Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim" - dodano na koniec w komunikacie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj