Minister ma pomysł na aktywizację wsi. Plan jest w rządowej strategii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-07-2017,8:50 Aktualizacja: 13-07-2017,9:06
A A A

Aktywizację obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) jest projektem zawartym w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) - poinformował Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

W sobotę w Szczecinie polityk powiedział, że zaplanowane są działanie dotyczące aktywizacji obszarów popegeerowskich znajdujących się m.in. w województwie zachodniopomorskim.

stanisław karczewski, senat, nieruchomości po pgr, krztsztof jurgiel, repatrianci

Nieruchomości po PGR dla repatriantów? Marszałek ma pomysł

Nieruchomości popegeerowskie można byłoby wykorzystać na przykład dla repatriantów, dla Polaków, którzy chcą wrócić do Polski - zaproponował Stanisław Karczewski. Marszałek Senatu odniósł się do zapowiedzianej...

- Mamy miejsca, gdzie potrzebny jest kompleksowy program wsparcia. Chcemy, aby dokonała się aktywizacja obszarów, na których znajdują się niewykorzystane budynki będące w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych - mówił szef resortu.

Chodzi o rewitalizację obszarów "defaworyzowanych", w tym po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych", która ma prowadzić do stworzenia takich warunków bytowych, które zachęcałyby do pozostania na wsi.

Ministerstwo chce też stworzyć trwałe więzi społeczne oraz warunki do alternatywnego wykorzystania dostępnych zasobów, aby zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich i spowodować wzrost dochodów ludności.

Realizacja tych zamierzeń będzie się odbywała przez m.in. przekazywanie na rzecz gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych infrastruktury związanej z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości potrzebnych do urządzenia i funkcjonowania osiedli, w tym w szczególności placów zabaw, boisk, obiektów kulturalno-oświatowych.

PGR, ANR, Olsztyn, warmińsko-mazurskie, konferencja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, konferencja w Olsztynie UWM, UWM

Likwidacja PGR-ów całkowicie zmieniła obraz polskiego rolnictwa

Upływa 25 lat od zapoczątkowania wielkiego procesu transformacji państwowego sektora rolnego. Do dziś naukowcy spierają się, czy proces likwidacji państwowych gospodarstw rolnych był odpowiednio przygotowany i przebiegł prawidłowo. Na te oraz wiele...

Będzie też udzielane wsparcie finansowe dla gmin, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych powstałych na mieniu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym w szczególności dofinansowanie remontów i modernizacji dróg osiedlowych (urządzenie chodników, oświetlenie ulic, remont nawierzchni), urządzenia placów zabaw, boisk, obiektów kulturalno-oświatowych.

Resort rolnictwa ponadto proponuje rozszerzenie preferencji związanych z nabywaniem lokali mieszkalnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa i objęcie nimi też innych najemców spoza grupy pracowników b. PGR.

Rewitalizacja polegać będzie także na doprowadzeniu budynków, w których znajdują się mieszkania w całości lub częściowo kupione z państwowego zasobu, do współczesnych wymagań mieszkaniowych m.in. przez wymianę pokryć dachowych, dociepleń, elewacji, itp.

W projekcie planuje się również nieodpłatne przekazanie na rzecz samorządu terytorialnego obiektów budowlanych w celu ich adaptacji na cele mieszkaniowe pod warunkiem, że co najmniej 50 proc. zostanie przeznaczona na cele socjalne.

Rozszerzony zostanie katalog beneficjentów uprawnionych do nieodpłatnego przejęcia obiektów zabytkowych pod warunkiem ich rewitalizacji z założeniem, że obiekty te będą albo udostępnione czasowo na rzecz osób zwiedzających, albo ich sposób wykorzystania stworzy miejsca pracy.

Przewiduje się też nieodpłatne, sezonowe udostępnianie niewielkich gruntów, o niskiej przydatności rolniczej np. na rzecz pszczelarzy, organizacji sezonowego skupu płodów rolnych, pod organizację imprez okolicznościowych, np. dożynek, wystaw, plenerów, itp.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj