Łowczy będą lepiej traktować rolników? Są wytyczne dla okręgów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-03-2017,15:50 Aktualizacja: 22-03-2017,11:34
A A A

Izby rolnicze chcą uczciwego szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne oraz opracowywania rzetelnych planów odstrzału i zmniejszania populacji dzikiej zwierzyny.

31 marca wielu kołom łowieckim kończą się 10-letnie umowy na dzierżawę obwodów łowieckich. To świetna okazja, by podyskutować o zadaniach łowczych i relacjach z rolnikami, a także rozliczyć ich z wykonywanych zadań. Wojewódzkie izby rolnicze z tej okazji skrzętnie korzystają.

Sławomir Izdebski , polski związek łowiecki, opzz rolników, łowiectwo, obwody łowieckie, petycja do beaty szydło

Sławomir Izdebski kontra myśliwi. W akcji CBA i prokuratura

16 marca przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski złożył w CBA doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa protekcji i nielegalnego wpływania na...

W Zachodniopomorskiem (o czym pisaliśmy) po spotkaniu i debacie z urzędnikami oraz łowczymi tamtejsza izba zdecydowała o wydaniu negatywnych opinii w sprawie przedłużania dzierżaw obwodów łowieckich miejscowym kołom łowieckim.

Spotkania z udziałem rolniczego samorządu zaplanowano także w woj. podlaskim, a Dolnośląska Izba Rolnicza rozesłała do starostów (z nimi zawiera się umowę dzierżawy obwodów) pisma z deklaracją współpracy w zakresie opiniowania umów dzierżawy.

Z kolei Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wydała już oficjalne stanowiska w sprawie zmiany Prawa łowieckiego i ustanawiania wieloletnich planów łowieckich. Samorząd postuluje m.in. przywrócenie stanu populacji zwierząt łownych do takiego, który zapewni zminimalizowanie szkód wyrządzanych w uprawach rolnych i leśnych.

"Według danych o liczebności populacji poszczególnych zwierząt łownych, otrzymanych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, w przeciągu ostatnich 10 lat populacja jelenia, daniela i dzika wzrosła o około 50  proc., natomiast populacja sarny o około 40 proc." - wskazuje W-MIR.

polski związek łowiecki, opzz rolników, łowiectwo, obwody łowieckie, petycja do beaty szydło

Łowczy mobilizują się i chcą pokazać siłę. Piszą petycję do premier

"Atak na polskie łowiectwo to nie tylko próba zniszczenia dorobku narodowego, ale także próba odebrania naszym dzieciom dziedzictwa budowanego przez pokolenia" - czytamy m.in. w petycji do premier Beaty Szydło w obronie...
Do tego pięciokrotnie wzrosła też populacja łosia. Te czworonogi także wyrządzają szkody w uprawach i należałoby zdjąć moratorium na ich odstrzał. W opinii izby, bardzo istotne jest rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zwierzyny łownej, ułożenie planów odstrzału, a następnie ich wykonanie. Ma się to także odnosić do dzików, tak by doprowadzić do zagęszczenia 0,5 szt/1 km kw.

Samorząd rolniczy z Warmii i Mazur postuluje także szacowanie szkód łowieckich przez niezależne komisje, bo myśliwi nie są w stanie rzetelnie i bezstronnie to zrobić.

Koła łowieckie powinny natomiast ponosić konsekwencje (od finansowych po rozwiązanie umowy dzierżawy), gdy nie realizują właściwej gospodarki łowieckiej czy nie współpracują z rolnikami w zakresie szacowania szkód i wypłaty odszkodowań.

Warto dodać, że po ostatnim spotkaniu w gronie przedstawicieli ministra środowiska, leśników, łowczych i izb rolniczych, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wystosował pismo do okręgów z wezwaniem do podjęcia działań naprawczych jeśli chodzi o kontakty z rolnikami.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu