Lasy Państwowe skupują słabe ziemie rolne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-03-2022,10:30 Aktualizacja: 14-03-2022,10:37
A A A

Lasy Państwowe są zainteresowane nabywaniem lasów i gruntów do zalesień - m.in. gruntów rolnych najniższych klas jakości. W ten sposób chcą realizować Krajowy Plan Zwiększania Lesistości, którego założeniem jest osiągnięcie lesistości kraju na poziomie 33 proc. do 2050 r. - wskazuje Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska.

Akcja nabywania gruntów, szeroko komunikowana na przełomie stycznia i lutego została zainicjowana zarządzeniem nr 79 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku. Dokument nie wprowadza jednak żadnych nowych regulacji towarzyszących zakupom.

skup ziemi pod nowe lasy, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, Edward Sarka, las prywatny

Będą skupować ziemię pod lasy państwowe. Ile można dostać?

Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży - zaapelowały Lasy Państwowe, ogłaszając  rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji skupu gruntów pod...

"Jego celem jest zobligowanie nadleśniczych do aktywnego wyjścia z ofertą zakupów lasów i gruntów do zalesień. Dotychczas, w oparciu o art. 37 ustawy o lasach, nadleśnictwa nabywały grunty okazjonalnie. Aktualnie nadleśniczowie mają za zadanie promować ofertę zakupów w mediach lokalnych, społecznościowych i na stronach internetowych. Zarządzenie wskazuje też na źródło finansowania zakupu gruntów, tj. własne fundusze nadleśnictw lub, w przypadku ich braku, środki pochodzące z funduszu leśnego" - odpowiada na pytania postawione w interpelacji poselskiej Edward Siarka.

Wspomniane zarządzenie nie określa ani czasu realizacji, ani też nie zakłada regionalnych limitów powierzchni czy środków do dyspozycji poszczególnych jednostek LP.

W ocenie wiceministra należy zakładać, że zainteresowanie sprzedażą gruntów na rzecz nadleśnictw będzie się istotnie różniło lokalnie. Większe będzie w regionach, gdzie istnieje znaczący odsetek lasów prywatnych i prywatnych gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej. Mniejszej liczby ofert można spodziewać się w nadleśnictwach położonych w zwartych kompleksach puszczańskich czy w sąsiedztwie aglomeracji miejskich.

lasy prywatne, Lasy Państwowe, Józef Kubica, Lena Wyderkowska

Prywatne lasy będą objęte kolejnymi planami

Niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada dokument sfinansowany z programu wsparcia w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu. Po raz szósty pomocy w tym celu udzielą Lasy Państwowe. Państwowy leśny...

"Lasy Państwowe nie ustanowiły regionalnych limitów areału zakupów. Powierzchnia gruntów, którą uda się nabyć, będzie pochodną rozmiarów oferty oraz cen poszczególnych nieruchomości. W szczególności zróżnicowane są ceny gruntów leśnych. W odróżnieniu do gruntów rolnych, które są częstym przedmiotem obrotu, a w efekcie ukształtowały się średnie ceny tych gruntów wg klas bonitacji i regionów, nie określa się średnich cen gruntów leśnych. Grunty leśne charakteryzuje znacznie większe zróżnicowanie cen, będące m.in. pochodną lokalizacji, kształtu działek, możliwości komunikacyjnych, wieku, składu gatunkowego, zasobności, stanu zdrowotnego i bonitacji drzewostanów. Właśnie tego rodzaju czynniki są uwzględniane podczas wyceny nieruchomości leśnych" - wyjaśnia Siarka.

Jednocześnie podkreśla, że art. 37 Ustawy o lasach wskazuje, że las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte przez Lasy Państwowe za cenę nie wyższą niż wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Dlatego taki rzeczoznawca będzie każdorazowo prowadził wycenę.

"Transakcja obywająca się na podstawie art. 37 ustawy o lasach zakłada pełną dobrowolność stron. Sprzedający może nie zaakceptować wyceny rzeczoznawcy, a wówczas nie dojdzie do zmiany właściciela gruntu. Należy rozróżnić tę drogę nabywania nieruchomości przez Lasy Państwowe od prawa pierwokupu, które także przewiduje ustawa o lasach. Prawo pierwokupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe dotyczy gruntów oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków lub przeznaczonych do zalesienia, lub objętych planowaniem urządzeniowym" - precyzuje wiceszef resortu klimatu i środowiska.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement