Będą skupować ziemię pod lasy państwowe. Ile można dostać?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-02-2022,10:00 Aktualizacja: 15-02-2022,12:34
A A A

Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży - zaapelowały Lasy Państwowe, ogłaszając  rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji skupu gruntów pod nowe lasy.

Lasy stanowią już niemal 30 proc. powierzchni Polski, a ogromną większością z nich (77 proc.) zarządzają Lasy Państwowe. Ponad 19 proc. lasów należy natomiast do osób prywatnych.

lasy prywatne, Lasy Państwowe, Józef Kubica, Lena Wyderkowska

Prywatne lasy będą objęte kolejnymi planami

Niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada dokument sfinansowany z programu wsparcia w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu. Po raz szósty pomocy w tym celu udzielą Lasy Państwowe. Państwowy leśny...

Zaczyna jednak brakować ziemi pod nowe zalesienia, co podkreślano podczas niedawnego posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. To zagraża założonemu w planie zwiększenia lesistości poziomowi 33 proc. w 2050 r. Kupując nowe grunty, LP chcą zrealizować ten cel.

- Dzięki leśnikom, lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny - podkreślił Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego LP.

Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska zaznaczył, że jest usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych na rzecz powiększania areału. - Mam nadzieję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rosła - podsumował.

W tym roku poszczególnie nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Źródła finansowania to własne fundusze nadleśnictwa lub - w przypadku ich braku - środki pochodzące z funduszu leśnego. Przedsiębiorstwo podało też zasady skupu gruntów pod nowe lasy.

ustawa o lasach, ochrona przyrody, Andrzej Duda, drzewostan

Ustawa o lasach i o ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody, która m.in. wprowadza wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania...

Co masz zrobić, jeżeli jesteś zainteresowany sprzedażą gruntów pod lasy? "Przede wszystkim ustalić w zasięgu administracyjnym w jakim nadleśnictwie leży nieruchomość. Skierować ofertę precyzyjnie opisując działkę i podając dokładny adres ewidencyjny. Wcześniejszego uregulowania wymagają też sprawy własnościowe, jak np. dziedziczenie" - wskazują Lasy.

Zainteresowane są wszystkimi gruntami przeznaczonymi do zalesienia lub innymi, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

"Szczególnie istotną wartość mają grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, oraz takie, gdzie istnieje możliwość zniesienia współwłasności lub regulacji przebiegu granicy polno-leśnej. Zdarzają się sytuacje, w których w sąsiedztwie lub nawet wewnątrz terenu gospodarowanego przez Lasy Państwowe usytuowany są enklawy innej własności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia głównie na Mazowszu i w Polsce wschodniej. Status gruntów można zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/" - wyjaśniają LP.

A ile państwowy leśny gigant może zapłacić? "Cena zakupu jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu i stanu sanitarnego. Każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego" - tłumaczy przedsiębiorstwo.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement