KOWR pracuje nad zagospodarowaniem gruntów z kończących się dzierżaw

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
21-05-2023,8:15 Aktualizacja: 20-05-2023,17:34
A A A

W najbliższym czasie nastąpi kumulacja zwrotów dzierżaw z kończących się umów. KOWR pracuje nad sposobami zagospodarowania gruntów, większość trafi do rolników na powiększenie gospodarstwa rolnego - poinformował PAP zastępca dyrektora generalnego KOWR Jan Białkowski.

Wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przypomniał, że ustawa z 16 września 2011 roku zobowiązała podmioty, które dzierżawiły łącznie ponad 428 ha (na dzień 3 grudnia 2011 r.), do wyłączenia 30 proc. powierzchni użytkowanych przez siebie gruntów rolnych, by móc ubiegać się o przedłużenie dzierżawy. Większość dzierżawców, których dotyczył ten obowiązek, oddała wymagane grunty, ale część z nich nie wyraziła na to zgody.

Według KOWR, od 2023 do 2026 r. wygaśnie 144 takich umów obejmujących łącznie 96 tys. ha.

kowr, działki

Grunty Zasobu pozostające do rozdysponowania

Od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych – obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – do końca ubiegłego roku przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 4 mln 700  tys. ha gruntów....

Ośrodki Produkcji Rolnej

Białkowski zaznaczył, że niektóre dzierżawy długoletnie już zostały zakończone, np. w woj. zachodniopomorskim czy w dolnośląskim i grunty z tych dzierżaw już zostały rozdysponowane.

Poinformował, że obecnie KOWR zajmuje się dwoma dużym umowami dzierżaw spółek, które nie wyłączyły wymaganych 30 proc. dzierżawy, chodzi o spółki mające nieruchomości w woj. opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Dodał, że trwają rozmowy, w jaki sposób podzielić te gospodarstwa, tak by okoliczni rolnicy mogli powiększyć swój areał upraw, a jednocześnie zachować prowadzoną w tych spółkach produkcję zwierzęcą.

Jak mówił, rozwiązaniem jest utworzenie Ośrodka Produkcji Rolnej (OPR). Ośrodki Produkcji Rolnej funkcjonują od ubiegłego roku. Jest to wyodrębniona nieruchomość, która wraz z innymi składnikami mienia stanowią zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni większej niż 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie. Powierzchnia gruntów rolnych, rodzaj ich użytków i bonitacja jest dostosowywana do profilu produkcji przewidzianego dla budynków gospodarczych w taki sposób, aby budynki gospodarcze mogły być wykorzystane do działalności rolniczej.

- OPR jest następnie przekazywany w dzierżawę w drodze przetargu licytacyjnego. Taki przetarg może wygrać spółka, która dotychczas prowadziła tę hodowlę, ale może to być inny podmiot - wyjaśnił Białkowski. - Dotychczas KOWR wydzielił trzy takie Ośrodki, wszystkie mają nowego dzierżawcę - dodał. Natomiast pozostałe grunty są oferowane miejscowym rolnikom, głównie w formie przetargów tzw. ofertowych.

Krupin, KOWR, stacja uzdatniania wody

KOWR pomaga społeczności popegeerowskiej

W 2022 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił gminom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz uprawnionym podmiotom bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości prawie 17 mln złotych. Od 1999 r. do końca 2022 r. pomoc ta przekroczyła kwotę...

Hodowla i produkcja

Pierwsze OPR -y utworzono na terenie oddziału w Poznaniu. Jest to OPR Dąbki o powierzchni ok. 275 ha, ukierunkowany na hodowlę zwierzyny łownej i koni ras szlachetnych oraz produkcji krzewów owocowych i ozdobnych. Z kolei OPR Stara Dąbrowa o powierzchni ponad 427 specjalizuje się w chowie trzody chlewnej. OPR Grąblewo dysponuje ponad 310 ha gruntów i jest ukierunkowany na chów i hodowlę bydła mlecznego.

Białkowski zapytany o przedłużenie umowy dzierżawy spółce Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Babinek na kolejne 20 lat poinformował, że według KOWR, umowa ta została zawarta zgodnie z przepisami, co stwierdziły trzy komisje. Ale ponieważ jest ona kwestionowana przez rolników, to wątpliwości w tej sprawie rozstrzygnie Prokuratoria Generalna. - Jej decyzja powinna zamknąć tę sprawę - dodał.

Babinek to ok. 500 ha gospodarstwo rolne w woj. zachodniopomorskim prowadzone przez obywatela Francji.

Według danych KOWR, na koniec I kwartału 2023 r. w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa było ok. 1 mln 342 tys. ha gruntów, z czego 1 mln 71 tys. ha w dzierżawie. Do rozdysponowania jest ok. 163 tys. ha.

Najwięcej gruntów w dzierżawie znajduje się w woj: zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim. Najmniej jest w woj. świętokrzyskim i małopolskim. W pierwszych trzech miesiącach tego roku wydzierżawiono 5,8 tys. ha państwowej ziemi.

Poleć
Udostępnij