KOWR ma prowadzić politykę rozwojową na obszarach wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, Przemysław Olszewski | olszewski@rpt.pl
10-03-2018,17:00 Aktualizacja: 10-03-2018,18:24
A A A

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Oddziału Terenowego KOWR w Koszalinie to główny cel piątkowej wizyty ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela w województwie zachodniopomorskim. Minister na konferencji prasowej podkreślił, że KOWR ma prowadzić politykę rozwojową na obszarach wiejskich.

– Od 1 września resort funkcjonuje w nowym systemie zarządzania (połączenie ANR i ARR w KOWR – PAP). Po pół roku przyjechałem sprawdzić, jak to działa w Koszalinie, spotkać się z administracją, rolnikami i zwizytować majątek oddziału terenowego – powiedział w piątek na konferencji prasowej w OT KOWR w Koszalinie minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Minister podkreślił, że „KOWR ma być instytucją rozwojową, która ma prowadzić politykę rozwojową na obszarach wiejskich”. To w kompetencjach tej instytucji jest nadzór nad ok. 70 spółkami, obrót ziemią (wydzierżawianie), w jego gestii są analizy rynkowe i interwencja rynkowa, na razie krajowa. – Bardzo ważnym zadaniem jest promocja gospodarcza, która przede wszystkim realizowana jest poprzez promocję polskiej żywności – mówił minister Jurgiel, wskazując, że to właśnie KOWR-y miałyby być tymi inicjatorami gospodarczymi.

długotrwała dzierżawa, KOWR, ziemia, grunty rolne, Wojciech Adamczyk

KOWR: tyle gruntów wydzierżawili rolnicy w 2017 roku

52,5 tys. hektarów państwowej ziemi wydzierżawili w ubiegłym roku rolnicy, głównie poprzez przetargi ograniczone - poinformował PAP rzecznik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Adamczyk. - To kolejny rok, w którym...

Minister poinformował, że chce wzmocnić rozwój przetwórstwa. – To KOWR mam być inicjatorem uruchamiania małych zakładów przetwórczych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Koszaliński oddział właśnie w tym celu jest bardzo potrzebny, by przetwórstwo rolno-spożywcze w tym regionie się rozwijało. Tu jest duża produkcja rolna i zwierzęca. A my chcemy zwiększyć udział w rynku producentów krajowych – zapewnił Jurgiel.

Minister poinformował o przygotowywanym w resorcie „Pakcie dla obszarów wiejskich”. Przypomniał, że „Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju” została przyjęta w lutym 2017 r., teraz są na ukończeniu strategie sektorowe. – Jest ich dziewięć, a Pakt będzie realizowany przez cały rząd – podkreślił.

Zapewnił, że mimo doniesień w niektórych mediach, resort nie zamierza „reaktywować pegeerów”. – Chcemy te miejsca zinwentaryzować, KOWR już ją prowadzi. I wprowadzać programy pomocowe w zależności od prowadzonej na danym terenie działalności. Takim miejscem jest też wizytowany dziś przeze mnie ośrodek w Białym Borze. W ciągu dwóch miesięcy postaram się podjąć decyzję dotyczącą formy prawnej, w jakiej miałby funkcjonować. Ta forma prawna jest potrzebna, bo Biały Bór musi żyć, musi służyć mieszkańcom. Tam są warunki do stworzenia czegoś bardzo dobrego. W tym kierunku będę działać, by przywrócić świetność tego ośrodka. Pieniądze się znajdą – powiedział minister.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj