Koła gospodyń wiejskich mają dostawać więcej pieniędzy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-05-2021,12:30 Aktualizacja: 20-05-2021,12:33
A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowe rozwiązania zapewnią kompleksową regulację kwestii związanych z ich tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Zmienią się również przepisy określające przekazywanie pomocy finansowej KGW. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa zwiększenie finansowania programu w kolejnych etapach.

Koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, arimr, wsparcie dla gospodyń

Działalność kół gospodyń wiejskich ma być w pełni uregulowana

Projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, dotyczący m.in. ich tworzenia i organizacji, trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Więcej organizacji będzie mogło wziąć udział w konkursie organizowanym...

Kompetencje dotyczące pomocy udzielanej kołom na realizację zadań zostały przeniesione od ministra ds. rozwoju regionalnego do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy wydawać będzie kierownik biura powiatowego ARiMR.

Doprecyzowano przepisy dotyczące reprezentacji koła gospodyń wiejskich przed jego wpisem do rejestru. Dotychczasowe zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.

Doprecyzowano przepisy dotyczące udostępnienia informacji z rejestru KGW prowadzonego przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. Projekt nowelizacji ustawy został przygotowany przez ministra rolnictwa.

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne - niezależne od administracji rządowej i samorządowej - społeczne organizacje mieszkańców wsi, aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. Już w 2018 r. rząd umożliwił organizacjom uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym dał możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. KGW.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
Advertisement
Advertisement