Działalność kół gospodyń wiejskich ma być w pełni uregulowana

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-04-2021,11:55 Aktualizacja: 12-04-2021,12:34
A A A

Projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich, dotyczący m.in. ich tworzenia i organizacji, trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Więcej organizacji będzie mogło wziąć udział w konkursie organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.

Chodzi o projekt nowelizacji przygotowany w ministerstwie rolnictwa, który ma zapewnić kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z dalszym tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem kół gospodyń wiejskich, a także przekazywaniem pomocy finansowej tym organizacjom.

Koła gospodyń wiejskich, Agata Kornhauser-Duda, Adam Kwiatkowski, Kancelaria Preydenta

Kancelaria Prezydenta wciąż czeka na zgłoszenia od gospodyń

Do 18 kwietnia Kancelaria Prezydenta przedłużyła termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu pod patronatem Agaty Kornhauser-Dudy dla kół gospodyń wiejskich - powiedział Adam Kwiatkowski, prezydencki minister. Inicjatorką rywalizacji o Nagrodę...

Jak wskazano, jedną z najdalej idących zmian w projektowanej zmianie jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom na realizację zadań od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zmiany w projektowanej ustawie wiążą się również ze zmianą urzędu obsługującego Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, nastąpiła zmiana urzędu obsługującego Pełnomocnika - z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - czytamy.

W projekcie zostały też doprecyzowane przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Jak wyjaśniono, obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest reprezentowane przez komitet założycielski.

W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.

Z kolei Kancelaria Prezydenta podała, że katalog organizacji, które mogą brać udział w konkursie dla kół o nagrodę Małżonki Prezydenta RP, został rozszerzony o koła działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz o stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich.

Do tej pory w konkursie mogły wziąć udział tylko koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez ARiMR. Termin naboru do konkursu upływa 18 kwietnia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj